Khối Công an quận: Tăng cường công tác quản lý lưu trú, tạm trú

17:07 10/03/2020

Khối Công an quận tập trung chỉ đạo lực lượng Cảnh sát khu vực thực hiện nghiêm túc các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản trong quản lý lưu trú, tạm trú, tạm vắng; thường xuyên kiểm tra hộ khẩu, nhân khẩu, hướng dẫn người làm thủ tục đăng ký tạm trú, khai báo lưu trú, tạm vắng và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định.

Công an các quận cũng tập trung rà soát, thống kê, lập danh sách nghiêm những cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà trọ, nhà cho thuê để ở, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các dự án, công trường…; tập hợp tình hình, số liệu lưu trú, tạm trú, tạm vắng và thực hiện chế độ thông tin báo cáo về PC06-CATP theo đúng quy định.

Lãnh đạo công an 7 quận đã chỉ đạo công an các phường đôn đốc lực lượng Cảnh sát khu vực thường xuyên kiểm tra nhân hộ khẩu, hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng ký tạm trú, khai báo tạm trú, tạm vắng và tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân thực hiện nghiêm quy định đăng ký tạm vắng, tạm trú.

Công an 7 quận cũng tăng cường phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của CATP trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cho thuê lưu trú, đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong quản lý kinh doanh có  điều kiện nói chung, cơ sở cho thuê lưu trú nói riêng, góp phần giữ vững ANTT ngay từ cơ sở.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông