KHỐI CÔNG AN QUẬN: Xây dựng mô hình, phần việc từ khâu yếu, khâu khó

09:15 02/09/2019

Các đơn vị khối Công an quận đã tăng cường quán triệt, chỉ đạo, giáo dục chính trị tư tưởng; tuyên truyền, động viên cán bộ, chiến sỹ tích cực tham gia các phong trào thi đua; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tốt mô hình, phần việc đã đảm nhận qua đó chỉ ra những tồn tạo, hạn chế cần khắc phục, rút kinh nghiệm kịp thời.

Công an 7 quận đã đẩy mạnh việc thực hiện mô hình, phần việc tiêu biểu chung của CATP, khối Công an quận. Các đơn vị đã nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn những vấn đề nổi cộm, bức xúc, khâu yếu, công tác khó khăn cần giải quyết dứt điểm để xây dựng mô hình, phần việc mới nhằm giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra.

Các đơn vị đã đẩy mạnh hơn nữa công tác thi đua khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, viêc tốt”, cách làm hay, mô hình hiệu quả trong thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phầm đảm bảo ANCT và TTATXH trên địa bàn.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông