Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 16,9%

17:58 27/11/2022

Nhờ triển khai nhiều giải pháp tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, trong tháng 10-2022, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu làm thủ tục tại Cục Hải quan Hải Phòng đạt khoảng 10.349 triệu USD, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2021
Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan đạt khoảng 10.349 triệu USD

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt  5.265,02 triệu USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2021; kim ngạch nhập khẩu đạt 5.084,05 triệu USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Xét theo từng mặt hàng cụ thể: kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng linh kiện phụ tùng xe máy, xăng dầu, bia rượu, sắt thép, mỹ phẩm, máy móc thiết bị tăng so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, mặt hàng linh kiện phụ tùng xe máy đạt 3,22 triệu USD tăng 121%; mặt hàng xăng dầu đạt 68,34 triệu USD tăng 88,846%; mặt hàng bia rượu đạt  2,18 triệu USD tăng 102,1%; mặt hàng sắt thép đạt  294,77 triệu USD tăng 9,5%; mặt hàng mỹ phẩm đạt 0,78 triệu USD tăng 74,4%; mặt hàng máy móc thiết bị đạt  2.051,07 triệu USD tăng 27,5%.

Riêng mặt hàng ô tô, linh kiện phụ tùng ô tô, xe máy, giảm so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, mặt hàng ô tô đạt 109,81 triệu USD giảm 16,4%;  mặt hàng linh kiện phụ tùng ô tô đạt 26,73 triệu USD giảm 70,5%; xe máy đạt 1,40 triệu USD giảm 36,5%.

Kim ngạch nhập khẩu có thuế các mặt hàng linh kiện phụ tùng xe máy, xăng dầu, bia rượu, sắt thép, mỹ phẩm, máy móc thiết bị cũng có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm 2021.

Ở chiều ngược lại, các mặt hàng ô tô, linh kiện phụ tùng ô tô, xe máy lại giảm: mặt hàng ô tô đạt 107,80 triệu USD giảm 15,39%; mặt hàng linh kiện phụ tùng ô tô đạt  9,92 triệu USD giảm 81,7%; xe máy đạt  1,40 triệu USD giảm 36,4%. 

 Cũng theo thống kê của Cục Hải quan, tính đến hết ngày 31-10-2022, Cục Hải quan thành phố thu được 65.470,5 tỷ đồng, đạt 102,89% (vượt 1.840,5 tỷ đồng) chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (63.630 tỷ đồng), đạt 83,9% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao (78.000 tỷ đồng), tăng 11.152,98 tỷ đồng (tương ứng 20,53%) so với cùng kỳ năm 2021 (54.317,5 tỷ đồng).

Riêng khu vực Hải Phòng thu được 56.616,4 tỷ đồng, đạt 101,23% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (55.930 tỷ), đạt 83,8% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao (67.600 tỷ đồng), đạt 85,78% chỉ tiêu UBND thành phố giao phấn đấu (66.000 tỷ đồng), tăng 9.360,75 tỷ đồng (tương ứng 19,81%) so với cùng kỳ năm 2021 (47.255,6 tỷ đồng).

LIÊM ĐOÀN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông