Ký kế hoạch phối hợp triển khai các nhiệm vụ Đề án 06/CP giữa BCĐ thực hiện đề án thành phố và Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP trung ương

12:09 28/06/2023

Sáng 28-6, UBND TP tổ chức chương trình ký kết kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề án 06/CP giữa Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện đề án 06/CP thành phố và Tổ công tác triển khai đề án 06/CP trung ương.
Quang cảnh hội nghị

Dự hội nghị phía Bộ Công an có các đồng chí: Đại tá Vũ Văn Tấn – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Thư ký Tổ công tác triển khai đề án 06/CP trung ương; Ngô Hải Phan - Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ; Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (DLQG về DC), Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cùng các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Cục Cảnh sát QLHC về TTXH. Phía Hải Phòng có các đồng chí: Hoàng Minh Cường – Phó Chủ tịch UBND TP; Thiếu tướng Vũ Thanh Chương – Giám đốc CATP, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ thực hiện đề án 06/CP thành phố, Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc CATP và các đồng chí là thành viên BCĐ đề án 06/CP thành phố, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành thành phố.

Tại điểm cầu UBND các quận/huyện có các đồng chí là thành viên BCĐ thực hiện đề án 06/CP các quận/huyện; Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện đề án 06 và Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng các xã/phường/thị trấn.

Theo Quyết định thành lập BCĐ thực hiện đề án 06/CP, ngày 9-3-2022 của UBND TP, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng là Trưởng ban; các Phó trưởng ban là Thiếu tướng Vũ Thanh Chương – Giám đốc CATP và Chánh Văn phòng UBND TP Nguyễn Ngọc Tú. Tại hội nghị, Ban tổ chức đã công bố Quyết định kiện toàn BCĐ thực hiện đề án 06/CP ngày 27-6-2023 của UBND TP. Theo đó, bổ sung Phó Trưởng ban thứ nhất BCĐ thực hiện đề án là Phó Chủ tịch UBND TP Hoàng Minh Cường; bổ sung thành viên BCĐ gồm Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc CATP, thành viên kiêm Thư ký BCĐ và Giám đốc Sở Y tế Lê Minh Quang. 

Về kế hoạch phối hợp thực hiện các nhiệm vụ đề án, mục tiêu mà kế hoạch này hướng tới là tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp, xây dựng các mô hình điểm về chuyển đổi số để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ của đề án đặt ra và Chỉ thị số 05/CT-TTg tại thành phố Hải Phòng trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Triển khai các giải pháp đồng bộ phát triển VNeID và ứng dụng công dân số thành phố trên nguyên tắc thống nhất, đồng bộ, kế thừa và phát huy thế mạnh của mỗi ứng dụng, không chồng chéo, liên thông dữ liệu hướng đến tiện tích cho người dân, doanh nghiệp.

Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc CATP trình bày kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề án 06/CP giữa BCĐ thực hiện đề án thành phố và Tổ công tác triển khai đề án 06/CP

Theo đó, kế hoạch được triển khai bằng 43 mô hình cụ thể, được thực hiện từ tháng 7-2023 và các năm tiếp theo. Các mô hình được triển khai theo các nhóm gồm: Nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và cung cấp dịch vụ công trực tuyến (5 mô hình), nhóm tiện ích phát triển kinh tế-xã hội (17 mô hình), nhóm tiện ích phục vụ công dân số (11 mô hình), nhóm số hóa, tạo lập dữ liệu dùng chung trên Hệ thống CSDLQG về DC phục vụ cải cách TTHC (3 mô hình), nhóm phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp (7 mô hình).

Triển khai kế hoạch này, Tổ Công tác triển khai đề án 06/CP Trung ương (Trung tâm DLQG về DC, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an) có trách nhiệm phối hợp với BCĐ đề án 06/CP thành phố thống nhất xây dựng phương án triển khai; tham mưu, báo cáo lãnh đạo Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, lãnh đạo Bộ Công an.

Phó Chủ tịch UBND TP Hoàng Minh Cường trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc

BCĐ đề án 06/CP thành phố thì căn cứ vào kế hoạch này chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận/huyện, xã/phường/thị trấn trực thuộc phối hợp với Trung tâm DLQG về DC xây dựng lộ trình, phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết để triển khai thực hiện bảo đảm đúng tiến độ, mục tiêu, kết quả đề ra.

Trong quá trình thực hiện, căn cứ tình hình thực tế, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, tiến độ thực hiện của các đơn vị, địa phương đối với từng nhóm nhiệm vụ để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố có trách nhiệm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các mô hình về Cơ quan Thường trực BCĐ đề án 06/CP thành phố (qua CATP) trước ngày 18 hằng tháng để tổng hợp.

Phó Chủ tịch UBND TP Hoàng Minh Cường trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc

Về đầu mối triển khai thực hiện, Trung tâm DLQG về DC phụ trách toàn diện kế hoạch này. Sở TT&TT, CATP, Văn phòng UBND TP là đầu mối để triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch này. Trong đó, CATP là đơn vị tập hợp toàn bộ các đầu mối tại địa phương để triển khai, thực hiện…

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Ngô Hải Phan – Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ; Đại tá Vũ Văn Tấn – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH thêm một lần nữa nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của đề án 06/CP cùng những tiện ích ưu việt mà thẻ CCCD gắn chíp điện tử và định danh điện tử mang lại đối với tiến trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.

Các đại biểu ký kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề án 06/CP giữa BCĐ thực hiện đề án thành phố và Tổ công tác triển khai đề án 06/CP

Các đồng chí ghi nhận, đánh giá rất cao quyết tâm chính trị của lãnh đạo thành phố, CATP và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của mọi tầng lớp Nhân dân thành phố và thành quả bước đầu rất đáng ghi nhận của Hải Phòng đạt được trong quá trình thực hiện đề án.

Cũng nhân dịp này, Đại tá Vũ Văn Tấn – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH chia sẻ, bày tỏ quyết tâm của cá nhân đồng chí sẽ đồng hành cùng Trung tâm DLQG về DC và BCĐ đề án 06/CP của Hải Phòng triển khai thành công 43 mô hình thực hiện đề án theo kế hoạch phối hợp đề ra.

 Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ Ngô Hải Phan phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo UBND TP, Phó Chủ tịch UBND TP Hoàng Minh Cường trân trọng bày tỏ niềm cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Công an, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH và các cơ quan trung ương dành cho thành phố trong quá trình thực hiện đề án. Đồng chí bày tỏ mong muốn, thời gian tới, Hải Phòng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ đề án 06/CP nói chung và 43 mô hình nói riêng.

Đại tá Vũ Văn Tấn – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH phát biểu tại hội nghị

Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch đề nghị thời gian tới cần tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả 43 mô hình được xác định tại kế hoạch phối hợp này, phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ đúng hạn. Riêng CATP, Phó Chủ tịch đề nghị phối hợp với Sở TT&TT, Văn phòng UBND TP xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá quá trình thực hiện các nôi dung kế hoạch này.

Phó Chủ tịch UBND TP Hoàng Minh Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Sở TT&TT, Văn phòng UBND TP và các sở, ngành, địa phương tiếp thu, tập trung giải quyết các tồn tại mà Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC Ngô Hải Phan đã chỉ ra. Quyết tâm giải quyết triệt để các tồn tại để đưa dịch vụ công trực tuyến, cải cách TTHC của thành phố lên top dẫn đầu cả nước…

Các đại biểu tham dự chương trình 

* Nhân dịp này, có 10 tập thể, 20 cá nhân vinh dự được Chủ tịch UBND TP tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn thu nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử trên địa bàn thành phố.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông