Tiếp tục thực hiện Đề án 06/CP; cao điểm cấp CCCD, tài khoản định danh điện tử

13:12 02/06/2023

Chủ tịch UBND TP - Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Đề án 06/CP thành phố vừa có Công văn yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các quận, huyện khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực hiện ngay một số nội dung công tác trọng tâm liên quan tới tiếp tục triển khai thực hiện Đề án và cao điểm cấp CCCD, cài đặt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn.
CAQ Kiến An tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID, đăng ký, kích hoạt tài khoản ĐDĐT

Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND quận, huyện tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 17-4-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về  tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện Đề án 06/CP cũng như bám sát Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 24-2-2023 của UBND TP cũng như chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ban, ngành Trung ương để tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Cụ thể, các cấp, ngành, đơn vị tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân về dịch vụ công trực tuyến, thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (ĐDĐT), cấp CCCD gắn chíp điện tử theo phương châm: “Dễ làm trước, khó làm sau; tập trung làm trước, riêng lẻ làm sau”. Yêu cầu 100% cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương, Tổ trưởng TDP, Trưởng thôn, trên địa bàn “gương mẫu, đi đầu” cài đặt ứng dụng VneID và đăng ký, kích hoạt tài khoản ĐDĐT mức độ 2; thực hiện các giao dịch hoàn toàn trên môi trường điện tử; đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn người thân thực hiện, tạo dấu ấn lan tỏa và niềm tin cho xã hội.

Chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tham gia các Tổ công tác lưu động để thực hiện cao điểm cấp CCCD gắn chíp điện tử, tài khoản ĐDĐT ngay tại các khu công nghiệp, trường học, bệnh viện, thôn, tổ dân phố. Chỉ đạo Bộ phận Một cửa các cấp đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng thông tin dân cư trong giải quyết TTHC; chủ động về nhân lực, thiết bị để bố trí các Tổ công tác lưu động tại các khu công nghiệp, cơ quan, xí nghiệp, trường học, bệnh viện và ngay tại thôn, tổ dân phố, để hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản ĐDĐT (mức độ 1), kết hợp với việc rà soát, đôn đốc, vận động công dân làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp điện tử.

Phân công các tổ chức hội, đoàn thể chủ động, tích cực phối hợp với CATP và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để thu thập, cập nhật, “làm sạch” dữ liệu hội viên…

 

CAQ Kiến An tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID, đăng ký, kích hoạt tài khoản ĐDĐT

Với vai trò là Cơ quan Thường trực, CATP chủ động, kịp thời nắm bắt lộ trình, tiến độ; rà soát, nhận diện những nguy cơ, “điểm nghẽn” để từ đó, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương đề xuất UBND TP chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ, khắc phục các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện ở cả 3 cấp (thành phố, huyện, xã). Các đơn vị chức năng CATP tiếp tục đẩy mạnh thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử, tài khoản ĐDĐT mức độ 2 bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”

Đồng thời, chỉ đạo Công an cấp huyện phối hợp với Phòng GD&ĐT, các trường, khu công nghiệp, khu chung cư, đô thị mới, trung tâm thương mại, bệnh viện, đóng trên địa bàn rà soát, nắm danh sách cụ thể và tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử, tài khoản ĐDĐT cho 100% công dân đang sinh sống, học tập, lao động trên địa bàn có đủ điều kiện.

Mặt khác, đơn vị chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở TT&TT, Văn phòng UBND TP thành lập Tổ công tác kiểm tra công vụ, chấn chỉnh việc triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP kết hợp với kiểm tra các nội dung, nhiệm vụ về cấp CCCD gắn chíp điện tử, tài khoản ĐDĐT, “làm sạch” dữ liệu dân cư tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; đề xuất, kiểm điểm nghiêm khắc đối với các tập thể, cá nhân có thẩm quyền, chức năng tra cứu thông tin trong CSDLQG về DC nhưng không thực hiện, vẫn yêu cầu công dân cung cấp Giấy xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện TTHC và các giao dịch; không hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID, đăng ký, kích hoạt tài khoản ĐDĐT

Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tổng thể hạ tầng CNTT, hệ thống thông tin, CSDL, an toàn, an ninh thông tin theo hướng dẫn của Bộ TT&TT, đồng thời bổ sung, trang bị ngay các thiết bị đầu cuối cần thiết, đề xuất đầu tư các hạng mục theo văn bản hướng dẫn nêu trên và đề nghị Bộ TT&TT hỗ trợ triển khai, cung cấp giải pháp hạ tầng CNTT phục vụ triển khai Đề án 06/CP và chuyển đổi số.

Thời gian hoàn thành trong tháng 6-2023. Sở chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP trong tham mưu chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung nguồn lực đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử tại các cấp chính quyền; xây dựng, cập nhật, kết nối, liên thông các nền tảng số, CSDLQG, CSDL chuyên ngành đồng bộ, thực chất, hiệu quả, khắc phục tình trạng “manh mún”, “cát cứ thông tin”, “chia cắt” và “co cụm dữ liệu”. Thời hạn hoàn thành trong tháng 6-2023.

Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH-CATP ra tận ruộng để lấy vân tay, làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp điện tử cho người dân

Ngoài ra, Sở TT&TT còn có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất UBND TP đánh giá toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến đã được cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thành phố và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, để lựa chọn những dịch vụ công thiết thực, tần suất sử dụng cao, gắn liền với nhu cầu hằng ngày của người dân, doanh nghiệp, có đầy đủ các điều kiện để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tiến tới cung cấp các ứng dụng (apps) TTHC để người dân, doanh nghiệp tương tác trực tuyến hiệu quả với chính quyền.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, xây dựng biểu mẫu điện tử, phần mềm chuyên dụng, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC để làm giàu kho dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp không phải cung cấp lại thông tin đã có. Thời gian hoàn thành trong tháng 9-2023…

Chủ tịch UBND TP cũng giao MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy và UBND TP nhằm huy động tối đa sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong việc triển khai hiệu quả Đề án 06/CP; sớm hoàn thành việc cấp CCCD gắn chíp điện từ, khoản ĐDĐT.

Sở GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương rà soát, thông báo cho 100% học sinh từ đủ 14 tuổi trở lên chưa làm CCCD gắn chíp điện tử, ĐDĐT khẩn trương liên hệ với Công an cấp xã nơi đang cư trú để tiến hành các thủ tục… Các trường học chủ động phối hợp với các Tổ công tác lưu động để bố trí các điểm, tổ chức thu nhận và hướng dẫn kích hoạt tài khoản ĐDĐT bảo đảm khoa học, hợp lý, thuận tiện; thực hiện dứt điểm theo từng đơn vị, trường học.

Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH-CATP làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp điện tử lưu động cho người già yếu

 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố phát động chiến dịch, chỉ đạo các tổ chức Đoàn trực thuộc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06/CP nói chung; cao điểm cấp CCCD gắn chíp điện tử, tài khoản ĐDĐT nói riêng.

Về thời gian thực hiện cao điểm, Chủ tịch UBND TP yêu cầu từ nay đến trước ngày 30-6-2023 toàn thành phố phải hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử cho 100% công dân và trước ngày 15-7-2023 hoàn thành việc thu nhận, kích hoạt tài khoản ĐDĐT cho 100% công dân đủ điều kiện hiện đang cư trú trên địa bàn. Quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về BCĐ Đề án 06/CP thành phố qua CATP để được hướng dẫn, tổng hợp, báo cáo theo quy định.

 

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông