Miễn tiền thuê đất các dự án đầu tư xã hội hóa

17:17 26/11/2023

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Quy định chế độ ưu đãi về đất đai đối với các dự án đầu tư xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường (gọi tắt là dự án đầu tư xã hội hoá) tại khu vực đô thị.

Quyết định trên áp dụng đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xã hội hóa được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và cho thuê đất tại khu vực đô thị (bao gồm nội thành của thành phố; nội thị, ngoại thị của thị xã; thị trấn được quy định tại khoản 1, điều 3 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17.6.2009; không áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Theo đó, nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xã hội hóa tại khu vực đô thị được thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê theo thời hạn hoạt động của dự án được UBND tỉnh chấp thuận; trường hợp dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép gia hạn thời gian thuê đất thì không được hưởng ưu đãi về đất đai theo quy định này đối với thời gian thuê đất được gia hạn.

Trường hợp ngân sách tỉnh không có khả năng cân đối để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư thì nhà đầu tư ứng trước kinh phí để thực hiện chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng; việc xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được thực hiện theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 5, điều 6 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30.5.2008 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 điều 1 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16.6.2014 của Chính phủ).

Để được hưởng chế độ ưu đãi về đất đai, dự án đầu tư xã hội hóa phải thuộc danh mục loại hình và đáp ứng các tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành; phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất của địa phương được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Dự án triển khai thực hiện và đi vào hoạt động theo đúng tiến độ, mục tiêu, quy mô được UBND tỉnh chấp thuận và các quy định của pháp luật.

ĐH

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông