Ngân hàng Chính sách xã hội quận Ngô Quyền: Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát các nguồn vốn vay

20:45 05/01/2022

Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Ngô Quyền thường xuyên quan tâm làm tốt công tác kiểm tra, giám sát các nguồn vốn vay từ NHCSXH, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả các chương trình cho vay, đảm bảo nguồn vốn đến tận tay các đối tượng thụ hưởng, vốn vay được sử dụng đúng mục đích, phát huy được hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn.
Giải ngân vốn vay đối với hộ cận nghèo tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền

Tính đến hết tháng 12-2021, các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận đã thực hiện  kiểm tra giá sát 12/12 phường; 32 lượt tại các tổ chức hội, đoàn thể; 24 lượt tại các Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) và thực hiện đối chiếu 120 khách hàng vay vốn.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND các phường, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị quận đã tổ chức kiểm tra, giám sát hằng quý, mỗi quý kiểm tra từ 1 đến 2 Tổ dân phố, 1 Tổ TK&VV và kiểm tra từ 5 đến 10 hộ vay. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết của Ban đại diện, vai trò của Chủ tịch UBND phường tham gia vào Ban đại diện, hoạt động của Ban giảm nghèo, hoạt động ủy thác của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, hoạt động của Ban quản lý Tổ TK&VV, hoạt động giao dịch tại phường, tình hình sử dụng vốn của hộ vay... Từ đó, kịp thời nắm bắt những vướng mắc, đề xuất, kiến nghị tại cơ sở.

NHCSXH quận Ngô Quyền và Tổ trưởng tổ tiết kiệm đến thăm hỏi cơ sở vay vốn.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, các thành viên ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận chỉ ra những hạn chế ở một số tổ chức hội, đoàn thể cấp phường; một số Tổ TK&VV chưa thực sự chấp hành tốt về hoạt động ủy thác, hoạt động ủy nhiệm; công tác tổng hợp, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan chưa đầy đủ; sắp xếp chưa gọn ngàng, khoa học... Cá biệt, 1 số phường còn để nợ quá hạn phát sinh nhiều, lãi tồn đọng cao, huy động tiển gửi tiết kiệm thấp, Tổ TK&VV đạt loại trung bình...

Qua kiểm tra, giám sát, các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận đã thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót, đồng thời kiến nghị và chỉ đạo đơn vị được kiểm tra có biện pháp tháo gỡ, giải quyết kịp thời...Kết quả sau các đợt kiểm tra, giám sát đem lại hiệu quả rõ rệt, đảm bảo nguồn vốn, ngăn ngừa việc chiếm dụng vốn và nắm tình hình, hướng dẫn, hỗ trợ hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích.

Bên cạnh đó, cũng nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát các nguồn vốn vay của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận mà hoạt động tín dụng chính sách của địa phương dần đi vào nề nếp, chất lượng hoạt động tín dụng tại các phường đã phát huy được hiệu quả, giúp người dân thoát nghèo và từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Đại diện lãnh đạo Hội đồng quản trị NHCSXH quận Ngô Quyền chia sẻ: thời gian qua, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận luôn quan tâm và chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường, Ban chỉ đạo giảm nghèo phường thực hiện tốt công tác củng cố hoạt động của các Ban quản lý Tổ TK&VV, tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, từng bước đóng góp vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận.

Có thể thấy việc làm tốt công tác kiểm tra, giám sát các nguồn vốn vay không chỉ góp phần giúp hộ vay vốn của Ngân hàng CSXH sử dụng đúng mục đích và hiệu quả mà còn giúp các hộ gia đình được vay vốn có phương án làm ăn đạt kết quả, từ đó vương lên thoát nghèo bền vững.

Ngọc Hà

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông