Phát huy hiệu quả từ Câu lạc bộ Cán bộ Đoàn xã 3T

10:38 24/11/2023

Nhằm cụ thể hóa các giải pháp thực hiện Kết luận số 06-KL/TWĐTN-BKT ngày 10/01/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”, Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng đã triển khai và cho ra mắt Câu lạc bộ Cán bộ Đoàn xã 3T.

Theo đó, thành viên Câu lạc bộ là các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng có cùng mục tiêu phấn đấu, rèn luyện bản thân đạt tiêu chí 3T, gm: tiên phong, tương tr, thích ng. Đây là những tiêu chí cần thiết nhất đối với mỗi cán bộ Đoàn khi làm công tác vận động, đoàn kết tập hợp thanh niên

 

c thành viên Câu lc b tham quan mô hình phát triển kinh tế 

 

Câu lạc bộ là sân chơi để cán bộ Đoàn có cơ hội tăng cường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và rèn luyện bản thân. Thông qua hoạt động của Câu lạc bộ, Ban Thường vụ Thành đoàn có thêm thực tiễn để xây dựng và triển khai các kế hoạch phù hợp với đối tượng; góp phần thực hiện có hiệu quả Kết luận số 06-KL/TWĐTN-BKT ngày 10/01/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”.

Như Loan

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông