Phong cách mới - Hiệu quả mới: Tuổi trẻ Phòng PV11 – CATP xung kích, đi đầu trong công tác tham mưu

17:27 09/06/2017

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới trên mặt trận bảo vệ ANQG, giữ gìn TTAT XH, thời gian qua, Chi đoàn PV11 - CATP với vai trò xung kích, đi đầu đã thống nhất, đề xuất cấp ủy, lãnh đạo đơn vị triển khai công trình: “Đẩy mạnh công tác ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu trong tình hình mới”.

Với tinh thần sáng tạo, vươn lên làm chủ khoa học, kỹ thuật, nhiều phần việc khó đã được tuổi trẻ đơn vị chủ động triển khai thực hiện đạt hiệu quả tốt. Tiêu biểu là chuyên đề: Khai thác thông tin, tài liệu trên internet, từ đó tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình, kịp thời báo cáo lãnh đạo đơn vị tham mưu Giám đốc CATP chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương, có đối sách xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật; nghiên cứu, khai thác tốt hạng mục giao ban trực tuyến, hệ thống camera chỉ huy giao thông...; triển khai cài đặt phần mềm quản lý việc từ Bộ Công an tới CATP và công an các địa phương; khai thác tốt hộp thư điện tử. Đặc biệt, tuổi trẻ đơn vị tham mưu cho lãnh đạo tiếp nhận, xử lý hàng trăm lượt văn bản, tin tố giác tội phạm nhanh chóng, bí mật, an toàn, phục vụ hiệu quả công tác chỉ huy của lãnh đạo CATP...

Qua công trình “Đẩy mạnh công tác ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu trong tình hình mới”, tuổi trẻ PV11 - CATP đã thể hiện tính sáng tạo, xung kích của thanh niên trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đây được xem như một điểm sáng trong phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động lớn “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” do Bộ Công an và CATP vừa phát động.

Minh Phương

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông