Phòng Cảnh sát cơ động CATP: Nỗ lực thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị

13:09 02/06/2023

Thời gian qua, bám sát chỉ đạo của Đảng uỷ CATP, Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã linh hoạt, sáng tạo từng bước cụ thể hoá Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đảng uỷ Phòng Cảnh sát cơ động học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; CAND phát huy truyền thống vẻ vang, gương mẫu đi đầu xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng

Chất lượng, có trọng điểm, phù hợp với thực tiễn

Triển khai Nghị quyết 12, ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Đảng uỷ CATP, Đảng bộ Phòng CSCĐ đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết 12 một cách sâu rộng trong toàn Đảng bộ và quán triệt, triển khai tới 100% CBCS trong đơn vị để thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản theo đúng định hướng của Đảng uỷ CATW, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, có trọng điểm, thiết thực và phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Đảng uỷ Phòng Cảnh sát cơ động học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trực thuộc phòng đã khẩn trương cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết 12 vào các kế hoạch, chương trình hành động; các đề án, chuyên đề nghiệp vụ nhất là trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể trong đấu tranh, phòng chống tội phạm và công tác xây dựng lực lượng.

Trong đó, Đảng bộ đơn vị ưu tiên đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tính chất, đặc điểm của đơn vị theo lộ trình chung. Đặc biệt, vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu luôn được đơn vị chú trọng nâng cao.

Từ đó, toàn Đảng bộ đã tạo ra sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả trong suốt quá trình thực hiện Nghị quyết.

Những kết quả đáng ghi nhận

Trước hết, phải kể đến hiệu quả lớn đạt được của Đảng bộ đơn vị trên các lĩnh vực công tác Đảng, công tác chính trị. 

Triển khai nhiệm vụ này, các cấp ủy, chi bộ thuộc phòng đã có các chuyên đề riêng trên cơ sở quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy - Giám đốc CATP. Trong đó trọng tâm đặt ra cho toàn thể đảng viên, CBCS đơn vị là kiên quyết, kiên trì thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đi liền với đó, các cấp uỷ tập trung cao cho việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, xử lý nghiêm đảng viên, CBCS có biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trong lĩnh vực đổi mới công tác công an, công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy; tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận trong lực lượng CSCĐ, dưới sự chỉ đạo toàn diện của Đảng bộ, đơn vị đã không ngừng đổi mới tư duy chiến lược, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo đúng tình hình, từ đó, kịp thời tham mưu với Đảng ủy CATP về các giải pháp phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài để đơn vị ngày càng chính quy, tinh nhuệ.

Cụ thể là việc xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các đề án, phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT; cứu nạn, cứu hộ; bảo vệ các mục tiêu, tuyến, lĩnh vực trọng điểm.

Lực lượng CSCĐ từng bước chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Mặt khác, đơn vị luôn chủ động tiếp nhận công nghệ hiện đại phục vụ yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng trên một thế trận ANND vững chắc dựa vào phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Hiện Phòng CSCĐ đã nghiên cứu, xây dựng Đề án “Xây dựng lực lượng CSCĐ thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” đồng bộ với tinh thần, nội dung của Nghị quyết 12 và Đề án 06-ĐA/ĐUCA của Đảng uỷ CATW, báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo CATP.

Lực lượng CSCĐ từng bước chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
Lực lượng CSCĐ từng bước chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
Lực lượng CSCĐ từng bước chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Nhờ triển khai nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp cụ thể hoá Nghị quyết 12 cũng như các kế hoạch của Đảng ủy CATW, Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy CATP, đội ngũ đảng viên, CBCS Phòng CSCĐ đã nhận thức ngày càng sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của Nghị quyết 12, những yêu cầu mới Nghị quyết đặt ra trong xây dựng lực lượng; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay.

Những nỗ lực trên của Đảng bộ, chỉ huy đơn vị đã góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm, tinh thần tự giác, gương mẫu cho mỗi đảng viên, CBCS không ngừng rèn luyện, phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Khánh Chi

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông