Phòng Cảnh sát đường thủy - CATP vì bình yên sông nước

17:01 07/05/2020

Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát đường thủy - CATP tiếp tục thực hiện hiệu quả công trình “Bến phà Máy Chai - An Lư văn hóa - an toàn”. Theo đó, Phân đội 2 - Thủy đội đảm nhận được giao là chủ công, phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ đơn vị và các đơn vị liên quan kiểm tra, tuyên truyền, chấn chỉnh công tác chấp hành pháp luật về TTATGT đường thủy nội địa của các chủ phương tiện.

Cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Giao thông đường thủy đo thân nhiệt người tham gia giao thông tại các bến phà

Cán bộ, chiến sỹ đơn vị thường xuyên bố trí lực lượng, phối hợp nhắc nhở khách lên xuống phà thực hiện đúng quy định mặc áo phao; thực hiện nghiêm những quy định của bến phà; ứng xử văn minh, lịch sự.

Phân đội 2 - Thủy đội đã phối hợp với UBND phường Máy Chai, Công an phường Máy Chai thường xuyên nắm tình hình ANTT trên địa bàn, tập trung vào địa bàn trọng điểm, như: khu vực 21 hộ thuyền chài tại cầu Thủy Tinh, cống Máy Điện, làm tốt công tác quản lý nhân khẩu tạm trú, tạm vắng; diễn tập phương án ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn giao thông trên phà Máy Chai - An Lư và cứu hộ, cứu nạn trên sông Cấm; tổ chức cho thuyền viên và nhân viên của bến phà ký cam kết chấp hành nghiêm quy định đảm bảo ANTT, TTATGT.

Mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường thủy của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi tham gia gia giao thông; tạo hình ảnh đẹp về lực lượng Cảnh sát Giao thông.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông