Phòng Cảnh sát Kinh tế - CATP: Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ

16:28 11/05/2020

Nhằm đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế - CATP đã tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sỹ nâng cao nhận thức trên các lĩnh vực học tập, công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng, nhất là những kiến thức mới.

Lực lượng chức năng đang tiến hành thu giữ số thuốc lá nhập lậu

Lãnh đạo đơn vị rất chú trọng tới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, những vấn đề tư tưởng nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự… kịp thời phát hiện những tư tưởng nảy sinh để chủ động ngăn chặn, giáo dục, động viên, phòng ngừa. Nhờ đó đã tạo động lực cho cán bộ, chiến sỹ hăng hái thi đua, thực hiện tốt công trình, phần việc phục vụ nhân dân “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, ngoại ngữ và khoa học kỹ thuật”.

Vì vậy, trong 3 tháng đầu năm 2020, tập thể đơn vị đã phát hiện 25 vụ việc (đạt 120% so với chỉ tiêu), trong đó có: 16 vụ buôn bán, trốn thuế gian lận thương mại, 5 vụ vi phạm quản lý kinh tế…; nộp thu ngân sách thành phố 510 triệu đồng. Đơn vị cũng đã phá thành công 2 chuyên án.

MINH PHƯƠNG

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông