Phòng Cảnh sát môi trường - CATP: Tập trung phòng ngừa, đấu tranh vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường

23:51 30/06/2018

Phát huy hiệu quả công trình, phần việc phục vụ nhân dân, Phòng Cảnh sát môi trường-CATP đã tham mưu cho Giám đốc CATP Sơ kết 3 năm triển khai Pháp lệnh Cảnh sát môi trường và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Đơn vị còn tham mưu giúp Giám đốc CATP ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chiến dịch Thunderstorm về phòng, chống tội phạm liên quan đến động vật hoang dã và rừng; phối hợp với các đơn vị hưởng ứng Ngày môi trường thế giới; tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật môi trường, Luật An toàn thực phẩm cho khoảng 100 tổ chức cá nhân; ký kết Kế hoạch phối hợp với Thanh tra Sở NN&PT Hải Phòng trong phòng ngừa, đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp.

Đơn vị còn tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường trong lĩnh vực: an tàn thực phẩm, xả thải trong sản xuất kinh doanh dịch vụ, sản xuất công nghiệp, khai thác tài nguyên thiên nhiên...

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông