Phòng Công tác Đảng, công tác chính trị: Chủ động tham mưu, hướng dẫn tổ chức Đại hội Đảng các cấp

09:06 20/04/2020

Từ đầu năm 2020, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị - CATP đã tích cực hướng dẫn các đơn vị cơ sở hoàn thiện hồ sơ tái cử cấp ủy, tích cực tiến hành rà soát tình hình tổ chức Đảng, thẩm định các tiêu chuẩn điều kiện nhân sự cấp ủy các Chi bộ.

Đơn vị đã tham mưu BTV Đảng ủy CATP về việc rà soát cho ý kiến nhân sự tái cử cấp ủy các đơn vị thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc CATP; báo cáo tiến độ Đại hội Đảng bộ CATP nhiệm kỳ 2020 - 2025 và triển khai các văn bản về Đề án, quyết định phân bổ đại biểu tham dự đại hội; tham mưu tổ chức họp Tổ biên tập văn kiện giúp việc Tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đặc biệt, đơn vị đã kịp thời tham mưu Đảng ủy, Giám đốc CATP hoàn thiện hồ sơ phối hợp với các quận ủy, huyện ủy kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành, UV BTV, Bí thư cho những đồng chí luân chuyển, điều động, bổ nhiệm về Trưởng, Phó trưởng Công an các quận, huyện.

Bên cạnh đó, đơn vị đã hướng dẫn công an các quận, huyện, phòng chức năng thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao công tác đăng ký, quản lý, sử dụng thẻ đảng viên trong chi, đảng bộ mình phụ trách; tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác đảng tại cơ sở…, qua đó giúp cấp ủy cơ sở nắm rõ hơn đội ngũ đảng viên, chất lượng hoạt động của tổ chức đảng cấp dưới, từ đó đề ra biện pháp phù hợp để quản lý tốt cơ sở Đảng và đưa công tác quản lý đảng viên vào nề nếp.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông