Phòng PA84-CATP: Không ngừng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCS

12:40 28/09/2017

Trong Quý 3/2017, Phòng PA84-CATP đã đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công trình phần việc tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, chính sách pháp luật cho cán bộ, công nhân viên và người nước ngoài đang làm việc trong các Khu kinh tế, Khu công nghiệp trên địa bàn Hải Phòng.

Nhờ đó, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các CQDN thuộc địa bàn Phòng PA84 quản lý không ngừng phát triển và đạt hiệu quả cao.

Cùng với đó, trong Quý 3, đơn vị đã tổ chức sinh hoạt “Câu lạc bộ nghiệp vụ” dưới hình thức tọa đàm, trao đổi các chuyên đề liên quan nghiệp vụ như đình công, lãn công, nợ xấu, rửa tiền, tiền giả, nợ đọng thuế, gian lận thương mại…

Qua các kỳ sinh hoạt, CBCS đơn vị có cơ hội thảo luận chuyên sâu công tác nghiệp vụ cơ bản, học tập kinh nghiệm đấu tranh chuyên án từ các đồng nghiệp, lãnh đạo đơn vị dày dặn kinh nghiệm.

Qua đó CBCS từng bước tháo gỡ những vấn đề vướng mắc trong công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác đảm bảo an ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư trong quá trình Việt Nam hội nhập quốc tế…

Việc không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCS đã góp phần đáp ứng yêu cầu công tác của đơn vị trong tình hình mới.

Thu Ninh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông