Phòng PC06 - CATP: Tiếp nhận tổng số yêu cầu tra cứu 8.002 trường hợp

01:45 02/04/2020

Quý I/2020, Phòng PC06 - CATP đã tập trung đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả việc vận hành, khai thác Trung tâm dữ liệu dân cư thành phố Hải Phòng. Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo tổ chức quản lý, vận hành tốt hệ thống Trung tâm dữ liệu dân cư CATP đảm bảo an toàn, thông suốt phục vụ tốt các yêu cầu công tác của ngành.

Quý I/2020, đơn vị đã tiếp nhận tổng số yêu cầu tra cứu 8.002 trường hợp; cập nhật, chỉnh sửa 1.966 phiếu thông tin dân cư … Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với công an các địa phương tổ chức cấp căn cước công dân đối với những đồng chí đảng viên nhiều tuổi tiêu biểu trên địa bàn thành phố.

Tại các buổi cấp căn cước công dân lưu động, cán bộ, chiến sỹ đã nhiệt tình hỗ trợ từ công tác phát tờ khai, hướng dẫn các bác đảng viên viết thông tin vào tờ khai theo đúng quy định đến việc tiếp nhận, kiểm tra thông tin, thu nhận vân tay, chụp ảnh. Các thủ tục đều diễn ra nhanh chóng, thuận tiện, đảm bảo đúng quy trình, quy định trong công tác cấp và quản lý thẻ căn cước công dân.

Thông qua những hoạt động ý nghĩa, thiết thực đã góp phần giúp cán bộ, chiến sỹ Phòng PC06 thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, tăng cường hướng về cơ sở, làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông