PHÒNG PC44 - CATP: Nâng cao chất lượng công tác điều tra xử lý tin tố giác tội phạm

15:05 31/08/2017

Phòng PC44-CATP luôn thực hiện nghiêm túc công trình “Xây dựng phòng trực ban hình sự và tiếp dân kiểu mẫu”, phần việc “Nâng cao chất lượng điều tra xử lý vụ án, xác minh, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, vì nhân dân phục vụ”.

Qua đó, phòng tiếp dân đã được lãnh đạo đơn vị quan tâm, bố trí đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Cán bộ, chiến sỹ làm công tác trực ban hình sự, tiếp công dân được lựa chọn, bố trí đều đáp ứng yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, liêm khiết, trung thực đồng thời có trình độ năng lực, nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhất là cán bộ, chiến sỹ có khả năng giao tiếp, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, chấp hành nghiêm túc nội quy trực ban tốt.

Nhờ đó, trong quá trình giải quyết công việc, tiếp xúc với nhân dân, cán bộ trực ban đơn vị luôn có thái độ văn minh, lịch sự; tận tình hướng dẫn công dân trình bày đầy đủ nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; những yêu cầu cần giải quyết, cung cấp những tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc và đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Cán bộ, chiến sỹ Phòng PC44 cũng chủ động giải quyết những việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp; nhanh chóng, kịp thời, không để tồn đọng, kéo dài đơn thư của nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông