Phòng PC46-CATP: Góp phần tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách

07:16 26/09/2017

Thời gian qua, Phòng PC46 tiếp tục triển khai thực hiện công trình, phần việc “Sử dụng đồng bộ các biện pháp, phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành thực hiện quyết liệt chủ đề của thành phố về tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách và cải thiện môi trường đầu tư”.

Để thực hiện hiệu quả công trình, phần việc, lãnh đạo Phòng PC46-CATP đã đề ra nhiều kế hoạch, biện pháp phù hợp thực tiễn và đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua.

CBCS đơn vị thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của các cơ sở kinh tế, từ đó đề ra các phương pháp đấu tranh có hiệu quả.

Qúy III/2017, Phòng tiếp tục tham gia các tổ công tác kết hợp với Ba chỉ đạo chống thất thu thuế của thành phố tiến hành rà soát, kiểm tra, truy thu thuế đối với các doanh nghiệp nợ đọng thuế trên địa bàn thành phố.

Đơn vị cũng triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với cơ quan, ban ngành tích cực giải quyết những vụ việc, vụ án, thu nộp ngân sách thành phố 80.000.000 đồng.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông