Phòng PC49-CATP: Tuyên truyền nâng cao nhận thức an toàn vệ sinh thực phẩm

11:44 24/07/2018

Đơn vị đã tuyên truyền nâng cao nhận thức trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho 100 tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn tại quận Đồ Sơn.

Phòng PC49-CATP cũng phối hợp Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong phòng ngừa, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản trên địa bàn thành phố.

Đơn vị tiến hành kiểm tra 8 vụ vi phạm, trong đó bàn giao 4 vụ cho cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền; ra quyết định xử phạt hành chính 4 vụ, thu nộp ngân sách 84.800.000 đồng.

Để nâng cao chất lượng công tác và góp phần bảo vệ môi trường, đơn vị cũng tích cực tiết kiệm trong mọi hoạt động; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện các mặt công tác...

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông