PHÒNG PC81-CATP: Quản lý tốt công dân phục vụ có thời hạn

08:06 06/09/2017

Thời gian qua, Phòng PC81-CATP đã thực hiện tốt công trình, phần việc “Quản lý tốt công dân phục vụ có thời hạn trong CAND nhằm phục vụ công tác chiến đấu”.

Phòng PC81 đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng CAND nắm chắc, hiểu rõ những quy định của pháp luật như: Luật thi hành án hình sự, Luật Hình sự, Luật Phòng chống mại dâm, ma túy...

Đơn vị cũng chú trọng tổ chức hội nghị, buổi nói chuyện về chuyên đề: tình hình biển Đông thời gian gần đây, quan điểm, chủ trương, giải pháp bảo vệ chủ quyền biển đảo của nước ta; tuyên truyền giải quyết sự cố tại miền Trung.

Bên cạnh đó, Phòng PC81 tổ chức thực hiện nghiêm túc “Văn hóa giao tiếp, ứng xử của CBCS”. Các hoạt động, sinh hoạt của chiến sỹ đều có quy chế quản lý cụ thể để căn cứ vào đó đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác, minh bạch trong đánh giá phân loại thi đua hàng tháng, hàng quý đối với CBCS.

Từ những công trình, phần việc đang được triển khai, trong công tác chiến đấu, Phòng PC81 đã có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, lập thành tích xuất sắc góp phần phục vụ nhân dân.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông