Phòng Pháp chế- CATP: Đẩy mạnh công tác tham mưu, hướng dẫn nhiệm vụ cải cách hành chính

10:31 30/06/2018

Phòng Pháp chế CATP đã tham mưu cho Giám đốc CATP xây dựng Kế hoạch tổ chức sơ kết công tác xây dựng, áp dụng và duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong lực lượng CAND giai đoạn 2013-2018; hướng dẫn đánh giá, tự đánh giá, tự xác định chỉ số CCHC đối với Công an các đơn vị, địa phương.

Qua đó, quý II/2018, công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính tại CATP cơ bản được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả.

Công an các đơn vị, địa phương đã phổ biến, quán triệt đến toàn thể CBCS nhất là bộ phận trực tiếp thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính về tiếp nhận, phân loại, xử lý những phản ánh của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; bảo đảm thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung được kịp thời công bố, công khai và cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; niêm yết đồng bộ thống nhất tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của Công an các đơn vị, địa phương.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông