Phòng Phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc: Duy trì hiệu quả 394 mô hình Toàn dân bảo vệ ANTQ

09:21 28/02/2020

Thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” do CATP phát động, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đã triển khai phát động 100% cán bộ, chiến sỹ tham gia.

Đồng thời, đơn vị gắn việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua của ngành với thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các đợt thi đua ngắn ngày.

Là đơn vị tham mưu giúp Giám đốc CATP tổ chức, xây dựng, triển khai các chủ trương, kế hoạch, biện pháp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng lực lượng Công an xã và các tổ chức quần chúng làm công tác ANTT ở cơ sở, lãnh đạo Phòng Phong trào bảo vệ ANTQ đã quán triệt cán bộ, chiến sỹ xây dựng phong, cách bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong đứng đắn trong công tác, trong quan hệ với các tổ chức, cơ quan và nhân dân, tất cả đều vì nhân dân phục vụ.

Lãnh đạo đơn vị cũng yêu cầu cán bộ, chiến sỹ phải luôn đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, hướng dẫn xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và các nhiệm vụ khác.

Với những biện pháp công tác được triển khai đã giúp đảng viên, cán bộ, chiến sỹ đơn vị có những chuyển biến tích cực, rõ rệt về nhận thức chính trị, tư thế, tác phong, quan hệ giao tiếp, ứng xử đồng thời luôn chủ động nghiên cứu, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn; Xây dựng chương trình công tác, ghi sổ nhật ký công tác để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Qua đó, năm 2019, Phòng Phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc - CATP đã hướng dẫn các đơn vị, địa phương duy trì hoạt động hiệu quả 394 mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng mới và nhân rộng 65 mô hình.

MINH PHƯƠNG

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông