Phòng PV28- CATP: Định hướng xây dựng mô hình bảo đảm ANTT phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội

08:35 10/06/2018

Phòng PV28-CATP đã tham mưu giúp Giám đốc CATP trong lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các đơn vị quận, huyện, phòng, ban nghiệp vụ với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Đơn vị đã tham mưu, giúp Giám đốc CATP tổ chức đoàn công  tác thăm, tặng quà các gia đình công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; cùng các ban ngành, đoàn thể sửa chữa, cải tạo nhà cho gia đình chính sách, liệt sỹ công an có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong công tác chuyên môn, Phòng PV28 hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là những lĩnh vực trọng tâm, địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT; định hướng xây dựng các mô hình bảo đảm ANTT để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Đơn vị còn phối hợp với các cơ quan báo chí đăng tải tin bài biểu dương những mô hình, cá nhân tiêu biểu trong đấu tranh với tội phạm; tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm trộm cắp, lừa đảo nhằm nâng cao ý thức cảnh giác phòng, chống tội phạm trong quần chúng nhân dân.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông