Phòng PX16-CATP: Đổi mới công tác quản lý hồ sơ đảng viên

10:29 30/06/2018

Phòng PX16-CATP tiếp tục duy trì, thực hiện hiệu quả công trình, phần việc “Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng cho đảng viên” và đăng ký thực hiện công trình phần việc “Đổi mới công tác quản lý hồ sơ đảng viên và nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ CAHP”.

Trong quý II/2018, đơn vị đã báo cáo đề xuất Đảng ủy CATP xét duyệt kết nạp đảng viên đợt 19-5-2018 đối với 62 đồng chí và công nhận đảng viên chính thức đối với 76 đồng chí; đề xuất Đảng ủy CATP triển khai quyết định trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đối với 6 đồng chí.

Đơn vị đã tham mưu Đảng ủy CATP khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2018; triển khai các quyết định kiện toàn cấp ủy 3 đơn vị; tiếp nhận và làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng đối với 55 đồng chí.

Phòng cũng tiếp tục kiểm đếm hồ sơ phục vụ công tác bàn giao hồ sơ cho các cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy CATP quản lý theo quy định; tham mưu Đảng ủy CATP triển khai hướng dẫn tổ chức kết nạp đảng thống nhất trong Đảng bộ CATP; hướng dẫn các chi, đảng bộ tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19-5.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông