Phòng Tham mưu - CATP: Xây dựng tủ sách khoa học với hơn 600 đầu sách

15:23 02/03/2020

Lãnh đạo Phòng Tham mưu - CATP đã giao Đội Pháp chế và Quản lý khoa học phối hợp với Đoàn Thanh niên đảm nhận “Xây dựng tủ sách khoa học của Công an thành phố”.

Theo đó, Đoàn Thanh niên và Đội đã tăng cường đẩy mạnh công tác nghiên cứu, quản lý, lưu trữ sách, tài liệu nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực theo quy định; triển khai tuyên truyền các kết quả nghiên cứu, ứng dụng trong thực tiễn của những đề tài khoa học có chất lượng, có tính khả thi cao góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đơn vị đã vận động, khuyến khích cán bộ, chiến sỹ công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu bảo vệ luận án Thạc sỹ, Tiến sỹ trong và ngoài ngành nộp lưu tại tủ sách khoa học của CATP, qua đó tạo nguồn tài liệu khoa học phong phú, có giá trị thiết thực phục vụ công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ, chiến sỹ CATP trong những năm tới. Năm 2019, Tủ sách khoa học của CATP đã thu về hơn 600 đầu sách và tạp chí CAND.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông