Phòng Thanh tra - CATP: Nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

08:15 02/07/2018

Phòng Thanh tra - CATP đã chủ động nắm tình hình về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, liên quan đến khiếu nại, tố cáo của công dân.

Qua đó, đơn vị kịp thời tham mưu với Giám đốc CATP chỉ đạo Công an các đơn vị cơ sở giải quyết tốt các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh ngay tại cơ sở, không để phát sinh thành “điểm nóng”, phức tạp về ANTT; không để khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài.

Trong quý II/2018, Thanh tra CATP đã tiếp nhận, xử lý 253 đơn thư các loại, trong đó đơn trùng, đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết 85 đơn, chuyển Công an cơ sở giải quyết 143 đơn, đơn vị trực tiếp thụ lý giải quyết 07 đơn. Đơn vị đã đôn đốc, hướng dẫn các Công an các đơn vị giải quyết 56 đơn.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông