Quần chúng cung cấp 468 nguồn tin có giá trị

09:46 11/04/2019

Công an 7 huyện đã tập trung tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, Thông tư quy định về “Khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT”.

Công an các huyện đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch, quy chế phối hợp, duy trì và nhân rộng nhiều mô hình liên kết, mô hình tự quả như: “3 quản, 4 giữ”, “Họ giáo bình an, văn hóa, tiến bộ”, “3 giảm, 2 không”…

Công an các huyện đã phối hợp với Uỷ ban MTTQ  và các thành viên, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động hội viên, đoàn viên chấp hành tốt quy định của pháp luật; nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia quản lý, giáo dục tốt đối tượng, địa bàn; phòng ngừa tố giác tội phạm.

Qua đó, quý I/2019, quần chúng đã cung cấp cho Cơ quan Công an 468 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng điều tra, khám phá hàng chục vụ án, vận động nhiều đối tượng ra đầu thú.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông