Quận đoàn Đồ Sơn: 100% cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt về các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Đoàn

17:13 05/11/2021

Triển khai chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, trong khuôn khổ lớp tập huấn cán bộ Đoàn - Hội - Đội năm 2021, Ban thường vụ Quận đoàn Đồ Sơn vừa tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương của Đảng; Nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn trong năm 2021.
Ban thường vụ Quận đoàn Đồ Sơn quán triệt các Nghị quyết, chủ trương của Đảng; Nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn tới 100% cán bộ, đoàn viên

Trong đó, tập trung vào những nội xung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Chương trình hành động của Ban thường vụ Quận đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XXV Đảng bộ quận Đồ Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài ra, các cơ sở Đoàn trên địa bàn quận còn thường xuyên tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên các Nghị quyết, chủ trương của Đảng; Nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn thông qua nhiều hình thức sinh hoạt toàn đoàn, sinh hoạt Chi đoàn, tuyên truyền qua mạng xã hội...

Nhờ đó, tính đến 29-10, trên địa bàn quận đã có 155/155 cán bộ Đoàn, 2858/2858 đoàn viên từ quận đến cơ sở được quán triệt các Nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông