Quận đoàn Kiến An: Chú trọng bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi

23:08 05/09/2021

Thời gian qua, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn quận Kiến An đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Tuổi trẻ quận Kiến An thăm hỏi, tặng quà các Đảng viên cao tuổi

Đồng thời chú trọng triển khai hiệu quả các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, phát huy tinh thần, trách nhiệm, tình cảm của tuổi trẻ, góp phần động viên, chăm lo đời sống các thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng.

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật cho ĐVTN tiếp tục được các cấp bộ Đoàn trong toàn quận quan tâm chú trọng, tập trung vào các hoạt động như: định hướng giá trị sống, lối sống, nếp sống mới cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; phát hiện, bồi dưỡng các gương điển hình, người tốt việc tốt tuyên truyền trên mạng xã hội. Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi ngày một câu chuyện đẹp” trên các trang cá nhân, fanpage của các cấp bộ Đoàn, Hội và việc tiếp tục triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành đoàn về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”, đặc biệt trong đối tượng học sinh, sinh viên, cũng được tuổi trẻ quận chú trọng triển khai.

Cùng với đó, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, công tác vận động, tổ chức cho ĐVTN tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội và bài trừ mê tín dị đoan được Quận đoàn Kiến An triển khai nghiêm túc, hiệu quả.

KC                                                                     

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông