Quận đoàn Kiến An: Chú trọng định hướng giá trị sống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi

07:51 05/04/2021

Năm qua, cùng với việc làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi quận, Quận đoàn Kiến An đã chú trọng triển khai hiệu quả các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh niên. Các cấp bộ đoàn trên toàn quận đã tập trung triển khai các hoạt động định hướng giá trị sống, lối sống, nếp sống mới cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; phát hiện, bồi dưỡng các gương điển hình, người tốt, việc tốt tuyên truyền trên mạng xã hội. Cuộc vận động “Mỗi tuần một tin tốt, một câu chuyện đẹp” trên các trang facebook cá nhân, fanpage của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội được phát động sâu rộng.
Nét đẹp truyền thống văn hoá dân tộc luôn được tuổi trẻ quận Kiến An gìn giữ, phát huy

Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành đoàn về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”, được Quận đoàn tiếp tục đẩy mạnh, nhất là trong đối tượng học sinh, sinh viên.

Ngoài ra, đơn vị còn tích cực tổ chức và tham gia các cuộc thi như “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam” do Trung ương Đoàn phát động hay cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang Đảng cộng sản Việt Nam” trên mạng Vcnet, toàn quận có 1.062 bài dự thi.

Đồng thời vận động, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội và bài trừ mê tín dị đoan…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông