Quận đoàn Kiến An: Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi

19:11 23/02/2022

Thời gian qua, cùng với việc chú trọng triển khai các giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiêu nhi, Quận đoàn Kiến An đã đặc biệt quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ quận.
Thanh thiêu nhi quận Kiến An tích cực tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống văn hoá dân tộc (ảnh tư liệu)

Theo đó, các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên thanh niên tiếp tục được các cấp bộ Đoàn trên địa bàn quận chú trọng triển khai, tập trung vào các hoạt động chính như: định hướng giá trị sống, lối sống, nếp sống mới cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; phát hiện, bồi dưỡng các gương điển hình, người tốt việc tốt tuyên truyền trên mạng xã hội.

Cuộc vận động “Mỗi tuần một tin tốt, một câu chuyện đẹp” trên các trang facebook cá nhân, fanpage của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành đoàn về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” đặc biệt trong đối tượng học sinh, sinh viên được tuổi trẻ quận Kiến An tích cực hưởng ứng.

Cùng với đó, Quận đoàn còn tích cực tổ chức và phát động đoàn viên thanh niên địa phương hăng hái tham gia các cuộc thi trực tuyến do Thành đoàn, Trung ương Đoàn phát động, tiêu biểu như cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn, 65 năm truyền thống Hội LHTN Việt Nam…

Đồng thời phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội và bài trừ mê tín dị đoan.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông