Quận đoàn Kiến An: Giới thiệu 102 đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp Đảng

16:02 17/03/2022

Triển khai công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, thời gian qua, Quận đoàn Kiến An đã đẩy mạnh đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi đoàn; phát hành rộng rãi đến các cấp bộ Đoàn chủ điểm sinh hoạt Chi đoàn hàng tháng.
Chú trọng kết nạp đảng viên mới

Đồng thời chỉ đạo các cấp bộ Đoàn củng cố, phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập theo tinh thần Nghị quyết 28 của Ban Thường vụ Thành ủy khóa XIII. Nhờ đó, trong năm 2021, trên địa bàn quận đã có 4 Chi đoàn, 1 Chi hội được thành lập theo tinh thần Nghị quyết số 28 của Ban Thường vụ Thành ủy.  

Mặt khác nội dung, phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên được các cấp bộ Đoàn, Hội trên địa bàn quận đổi mới theo hướng đáp ứng tốt nhu cầu, sở thích của thanh niên. Trong đó, chú trọng tổ chức nhiều hoạt động đoàn kết, tập hợp thanh niên tôn giáo; chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho thanh niên. Qua đó, góp phần phát hiện, tập hợp, phát huy lực lượng nòng cốt trong các hoạt động để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Đáng chú ý, công tác Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị được đơn vị triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn quận Kiến An đã tập trung cao cho việc nâng cao số lượng, chất lượng công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Chỉ tính riêng năm 2021, toàn quận đã giới thiệu 102 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, 73 đoàn viên ưu tú vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông