Quận Kiến An: Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm

19:47 13/03/2022

Sau 3 năm triển khai, Thông tri số 17-TT/QU ngày 18-10-2018 của Ban Thường vụ Quận ủy Kiến An về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong việc triển khai thực hiện Bộ luật Hình sự 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 và Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29-12-2017 về việc tăng cường công tác giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết các vụ án hình sự (Thông tri số 17) đã dần đi vào nề nếp, pháp huy hiệu quả thiết thực.
Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Thông tri 17 của Ban Thường vụ Quận ủy Kiến An

Công tác tiếp nhận, phối hợp phân loại, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố giữa các cơ quan theo nội dung Thông tri được triển khai hiệu quả. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc chống oan sai, bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo, phức tạp, kéo dài…

Công tác tiếp nhận, phân loại, thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm có ý nghĩa quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, là căn cứ để kịp thời phát hiện hành vi phạm tội xảy ra, xác định có hay không có dấu hiệu tội phạm để xem xét, quyết định việc khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự. Để công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết nguồn tin trên địa bàn quận được triển khai một cách đầy đủ, hiệu quả, gắn với trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, ngày 18-1-2018, Ban Thường vụ Quận uỷ Kiến An đã ban hành Thông tri 17.

Triển khai Thông tri, Ban Thường vụ Quận uỷ đã quán triệt, triển khai đến các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ quận, Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Quận uỷ, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân quận, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Trưởng khối Dân vận 10/10 phường. Công tác tuyên truyền, quán triệt Thông tri từ đó được các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, địa phương trên địa bàn quận chú trọng triển khai, dần đi vào nề nếp.

Đáng chú ý, triển khai Thông tri, Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An đã phân công Đội Điều tra tổng hợp là đầu mối tham mưu giúp việc cho Thủ trưởng Cơ quan điều tra quận tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Đội Điều tra tổng hợp chịu trách nhiệm phổ biến tài liệu phục vụ học tập, quán triệt nội dung Thông tri số 17; là đầu mối quản lý, thống nhất hệ thống sổ sách theo dõi công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật.

Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Thông tri 17 của Ban Thường vụ Quận ủy Kiến An

Định kỳ 6 tháng, 1 năm, CAQ tổ chức sơ kết thực hiện Thông tri số 17, đánh giá kết quả thực hiện và chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục, lấy kết quả thực hiện Thông tri là chỉ tiêu đánh giá thi đua của tập thể, cá nhân.

Viện kiểm sát nhân dân quận phân công một Tổ công tác gồm: 1 đồng chí Phó Viện trưởng, 2 Kiểm sát viên và 1 Kiểm tra viên chuyên trách thực hiện công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Hằng tuần, tháng, quý tiến hành rà soát, đối chiếu số liệu, phối hợp phân loại tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố với Cơ quan CSĐT, Thanh tra, Chi cục Thuế Khu vực Kiến An - An Lão và Đội quản lý thị trường số 11.

Đồng thời, Viện Kiểm sát nhân dân phân công các Kiểm sát viên phụ trách địa bàn các phường, nắm chắc các nguồn tin về tội phạm trên địa bàn để tham mưu cho lãnh đạo Viện làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan trong việc thực hiện Thông tri.

Thanh tra quận, Chi cục thuế, Đội quản lý thị trường, UBND các phường đều phân công đầu mối để phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Quá trình giải quyết, các cơ quan đều có sự phối hợp, trao đổi để thống nhất quan điểm trước khi đưa ra quyết định giải quyết cuối cùng để hạn chế đến mức thấp nhất những tồn tại, thiếu sót trong công tác này.

3 năm qua, việc phối hợp phân loại, giải quyết tố giác, tin báo giữa Cơ quan CSĐT Công an quận với Viện Kiểm sát nhân dân quận Kiến An được duy trì thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng thủ tục theo quy định. Hằng tuần, Cơ quan điều tra có trách nhiệm thông báo cho Viện kiểm sát những tin báo, tố giác tội phạm mới thụ lý trong tuần. Hằng tháng, vào ngày làm việc cuối cùng của tháng, hai cơ quan chốt số liệu việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm trong tháng. Trong đó, chú trọng khâu rà soát các tin báo đã quá hạn để có biện pháp giải quyết dứt điểm.

Cùng với đó, Viện kiểm sát nhân dân quận đã chủ trì phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và UBND 10 phường trên địa bàn xây dựng, tổ chức ký kết Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và thi hành án hình sự nhằm thực hiện tốt Thông tri số 17. Đồng thời, thường xuyên tiến hành nắm tình hình việc thực hiện Thông tri, Quy chế phối hợp tại UBND 10 phường.

Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân quận đã xây dựng được cơ chế kiểm soát chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, tổ chức họp giao ban rút kinh nghiệm trong công tác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

CAQ, Công an các phường đều bố trí phòng trực ban tiếp công dân, trực ban hình sự, bố trí cán bộ trực 24/24h, có bảng hướng dẫn nội quy, quy trình tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố rõ ràng để mọi người dân được biết và cùng thực hiện. Qua đó, đảm bảo tiếp nhận đầy đủ, kịp thời tất cả tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố của tổ chức, cá nhân.

Các đại biểu ký quy chế phối hợp

Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An đã phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân quận tăng cường các biện pháp để phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đúng quy định của pháp luật.

Công tác phối hợp giữa các đơn vị, đặc biệt giữa Cơ quan CSĐT Công an quận với Viện Kiểm sát nhân dân quận trong công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố luôn có sự phối hợp chặt chẽ bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định góp phần chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Các đơn vị đã tích cực phối kết hợp theo từng chức năng nhiệm vụ của mỗi đơn vị. Giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an các phường có sự phối hợp theo thẩm quyền.

Nhờ đó, chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm trên địa bàn quận bước đầu được nâng lên, góp phần hạn chế tình trạng để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Trong 3 năm, lực lượng chức năng quận đã thụ lý 264 tin báo, tố giác tội phạm. Trong đó, có 250 tin mới, chuyển đi 2 tin, phục hồi 11 tin. Tỷ lệ giải quyết tin báo đạt 91% (240/264 tin). Cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố 154 tin, tạm đình chỉ 62 tin, không có tin quá hạn.

Qua đó, góp phần không nhỏ vào công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn quận, đảm bảo giữ vững ANCT, TTATXH, tạo môi trường an toàn thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển.

Nhằm tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả Thông tri 17 trong thời gian tới, song song với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công tác tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố, Quận uỷ Kiến An đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phối hợp tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố, theo đúng quy định của Bộ luật TTHS năm 2015 và Thông tư 01.

Bố trí cán bộ có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức để thực hiện nhiệm vụ; tăng cường phối, kết hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, các ban, ngành, đoàn thể, nhất là Cơ quan CSĐT quận, Công an các phường thường xuyên phối hợp với Viện kiểm sát trong việc phân loại tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Đồng thời, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân cung cấp tin báo, tố giác tội phạm cho cơ quan có thẩm quyền; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân nhằm tạo điều kiện tốt nhất để nhân dân tích cực, tự giác tham gia tố giác tội phạm…

Khánh Chi

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông