Quận đoàn Kiến An: Thông tin về công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế

17:31 05/11/2021

Quận đoàn Kiến An vừa đăng cai tổ chức hội nghị thông tin về công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay cho đội ngũ đoàn viên thanh niên cấp thành phố.
Quang cảnh hội nghị 

Hội nghị được tổ chức nhằm góp phần xây dựng thế hệ trẻ thành phố có đủ trình độ, kiến thức, năng lực hội nhập quốc tế. Từ đó, xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo tinh thần Nghị quyết số 45 ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về “xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tham gia hội nghị, đội ngũ ĐVTN được cung cấp những thông tin cơ bản về công tác đối ngoại, chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước ta trong những năm gần đây; vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho mỗi cán bộ, ĐVTN không ngừng tu dưỡng, học tập, rèn luyện để có đủ trình độ, năng lực, kỹ năng hội nhập quốc tế, góp phần đắc lực vào sự nghiệp phát triển KT-XH của thành phố, đất nước; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XNCH.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông