Quận Dương Kinh: Tuyên truyền Luật Đấu giá tài sản, luật quản lý, sử dụng tài sản công

14:21 19/08/2017

Nhằm triển khai kịp thời những nội dung cơ bản của Luật Đấu giá tài sản, luật quản lý, sử dụng tài sản công, thực hiện có hiệu quả phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của địa phương, sáng 8-8, quận Dương Kinh tổ chức hội nghị tuyên truyền nội dung văn bản luật cho cán bộ chủ chốt của quận.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt một số nội dung cơ bản của Luật Đấu giá tài sản, luật quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo đó, vấn đề được các đại biểu đặc biệt quan tâm là trình tự, thủ tục đấu giá tài sản, phương thức đấu giá, hiệu quả quản lý nhà nước nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan của việc tổ chức đấu giá tài sản.

Những nội dung cơ bản của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công cũng được các đại biểu tiếp thu, quán triệt một cách nghiêm túc, góp phần tăng cường kỷ cương kỷ luật, nâng cao chất lượng công tác quản lý tài sản công trên địa bàn.

Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức luôn được quận Dương Kinh chú trọng, nhằm trang bị kiến thức cơ bản về pháp luật của Nhà nước, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức và hành động, ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng nền nếp chính quy, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Xuân Hạ

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông