Quận ủy Hồng Bàng: Đẩy mạnh Nghị quyết 28 vào cuộc sống

16:22 04/01/2018

Chiều 4-1, Quận ủy Hồng Bàng tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết 28 của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2017.

Các đại biểu dự hội nghị         

       Năm qua, thực hiện Nghị quyết 28 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng đã tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Đảng ủy các phường, Liên đoàn Lao động quận, Quận đoàn thực hiện hoàn thành toàn diện, vược mức chỉ tiêu được giao.

       Toàn Đảng bộ quận đã thành lập mới 5 chi bộ tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước trực thuộc Đảng ủy các phường, với 18 đảng viên, đạt 125% KH, nâng tổng số tổ chức Đảng được thành lập theo Nghị quyết 28 lên 21 tổ chức đảng với 98 đảng viên. Liên đoàn Lao động quận củng cố, kiện toàn 12 tổ chức công đoàn, đạt 120% KH; Quận đoàn thành lập 7 tổ chức Chi đoàn với 44 đoàn viên và 4 Chi hội Thanh niên với 33 hội viên, đạt 275% KH...

       Năm 2018, để tiếp tục đưa Nghị quyết 28 vào cuộc sống, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết quận Hồng Bàng xác định rõ 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Theo đó, đơn vị sẽ tập trung tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, đảng viên, chủ doanh nghiệp, người lao động; đẩy mạnh xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên trong các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập...

KC 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông