Quận ủy Lê Chân: Biểu dương các điển hình tiến tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

22:23 03/12/2022

Ngày 3-12, Quận ủy Lê Chân tổ chức Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; biểu dương các điển hình tiến tiến trong học tập và làm theo Bác; tổng kết Hội thi “Lê Chân trong trái tim tôi” lần thứ IV năm 2022. Tới dự có đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Đồng chí Đào Khánh Hà – Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy và đồng chí Trần Thu Hương – Bí thư quận ủy Lê Chân trao giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

Theo báo cáo tổng kết tại hội nghị, hơn 1 năm qua, Ban Thường vụ Quận ủy Lê Chân đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Kết luận 01, chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Toàn quận đã tổ chức 6 hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt Kết luận 01, các chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm bằng hình thức trực tuyến, trực tiếp với sự tham gia của 2.965 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; chỉ đạo cấp cơ sở tổ chức 85 hội nghị với sự tham gia của 31.279 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. 100% các chi, đảng bộ trực thuộc Quận ủy đã xây dựng hướng dẫn, kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chuyên đề cho cán bộ, đảng viên và quần chúng tham dự, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Lãnh đạo quận Lê Chân tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Bên cạnh đó, Quận ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận 01 gắn với các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Theo đó, căn cứ tình hình thực tiễn, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã lựa chọn, xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Tổ dân phố “5 không - 3 sạch”, “5 không - 3 có”, “Tổ dân phố sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh”…

 Hội thi “Lê Chân trong trái tim tôi” lần thứ IV năm 2022 được quận Lê Chân tổ chức từ tháng 8 đến tháng 10/2022 với 2 phần thi: Phần thi viết và phần thi sân khấu hóa. Ở phần thi viết, Ban tổ chức đã thu về 152 bài viết chất lượng tham dự thi cấp quận của tập thể hoặc nhóm tác giả đến từ 42 chi, đảng bộ trực thuộc Quận ủy, 39 trường học trên địa bàn quận. Phần Chung khảo Hội thi được tổ chức vào tối ngày 15/10/2022 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận, với sự tham gia của hơn 600 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ và nhân dân quận.

Lãnh đạo quận Lê Chân tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Đêm chung khảo Hội thi đã diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự là diễn đàn sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân và dư luận xã hội quận nói riêng cũng như toàn thành phố nói chung. Các nội dung của chung khảo Hội thi; thu hút sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo Nhân dân, tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội.

Thông qua hội thi đã giúp các cấp ủy, chính quyền phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những gương người tốt việc tốt, khơi dậy tính hướng thiện của mỗi cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh...

Lãnh đạo quận Lê Chân tặng giấy khen các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Hội thi

Nhân dịp này, UBND quận Lê Chân tặng Giấy khen cho 27 tập thể, 11 cá nhân đã có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; Ban Thường vụ Quận ủy tặng Giấy khen cho 7 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Hội thi “Lê Chân trong trái tim tôi” lần thứ IV năm 2022.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông