Quyết liệt thực hiện các giải pháp chống thất thu, thất thoát ngân sách

14:52 03/10/2023

Năm 2023, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, công tác thu ngân sách nội địa của thành phố đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Tới thời điểm này tổng thu ngân sách nội địa mới đạt khoảng 50% dự toán phấn đấu HĐND thành phố giao. Mặc dù vậy, thành phố đặt quyết tâm rất cao hoàn thành dự toán năm 2023. Trong đó, một biện pháp quan trọng là tập trung chống thất thu, thất thoát ngân sách.

                                               Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của BCĐ chống thất thu ngân sách

          Đồng chí Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố nêu rõ, UBND thành phố đã ban hành quyết định  kiện toàn Ban Chỉ đạo và các Tổ chống thất thu ngân sách nhà nước. Theo đó, BCĐ chống thất thu ngân sách thành phố gồm  27 đồng chí là lãnh đạo HĐND thành phố, UBND thành phố, lãnh đạo các Sở, ngành thành phố do đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng là Trưởng  Ban Chỉ đạo và 7 đồng chỉ là Phó Trưởng  Ban Chỉ đạo. Đồng  thời, kiện toàn 5 Tổ công tác chống thất thu ngân sách do các đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố làm tổ trưởng.

          5 tổ công tác gồm: tổ đôn đốc, chống thất thu thuế đối với khu vực doanh nghiệp Nhà nước Trung ương và doanh nghiệp Nhà nước địa phương; tổ đôn đốc, chống thất thu thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và hộ kinh doanh; tổ đôn đốc, chống thất thu thuế trong các doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu, thuế xây dựng cơ bản; tổ đôn đốc, chống thất thu các khoản thu từ đất, tài nguyên khoáng sản và thu khác; tổ đôn đốc, chống thất thu thuế xuất, nhập khẩu và thu phí sử dụng hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển.

Lãnh đạo UBND thành phố, các đồng chí Phó Trưởng  BCĐ chống thất thu ngân sách thành phố thường xuyên chủ trì cuộc họp giao ban với lãnh đạo các Sở, ngành và UBND các quận, huyện trong công tác thu ngân sách. Trong đó yêu cầu các ngành, các địa phương tập trung cao trong công tác chống thất thu ngân sách và đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất với các giải pháp cụ thể.

                          Các địa phương tăng cường đấu giá đất để góp phần hoàn thành dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2023

          Với sự quyết tâm, quyết liệt, BCĐ thành phố nhanh chóng triển khai thực hiện các biện pháp chống thất thu đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, tổ chức điều tra, rà soát các hộ kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu/năm và hộ kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại điện tử, dịch vụ nhà hàng, ăn uống... Đồng thời tăng  cường tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh dù điểu kiện thành lập doanh nghiệp; tham mưu UBND thành phố xin ý kiến Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế để thành phố triển khai thí điểm ủy nhiệm thu thuế cho UBND xã, phường, thị trấn đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

      Xác định hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023 hết sức khó khăn, trong đó, thu tiền sử dụng đất là 13.000 tỷ đồng và tiền thuê đất là 2.200 tỷ đồng, UBND thành phố  chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các quận, huyện tập trung cao trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố;  lập đường găng, tiến độ đối với từng dự án đấu giá quyền sử dụng đất và dự án đấu thầu có sử dụng đất.

Hiện nay, UBND thành phố đang tập trung chỉ đạo các Sở, ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ đấu giá 11 khu đất có số thu lớn và tính tiền sử dụng đất đối với 5 dự án để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao là 15.200 tỷ đồng. Thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 6/5/2023 của Chính phủ và để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tính chủ động của các quận, huyện trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 ủy quyền cho UBND các quận, huyện xác định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất và thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư.

Đồng thời yêu cầu các Sở, ngành tập trung giải quyết các hồ sơ, thủ tục liên quan đến thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất không để xảy ra chậm trễ. UBND thành phố đã có nhiều văn bản đôn đốc Công ty TNHH Hiệp Phong, Công ty cổ phần May - Diêm Sài Gòn khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với thành phố và giao Cục Thuế thành phố triển khai các biện pháp cưỡng chế thuế theo quy định nếu các doanh nghiệp không phối hợp thực hiện.

           Đối với khoản thu từ bán đấu giá các cơ sở nhà, đất, UBND thành phố  chỉ đạo Sở Tài chính và UBND các quận, huyện khẩn trương hoàn hiện các thủ tục, hồ sơ để bán đấu giá. Trong đó, triển khai đồng thời các thủ tục phê duyệt bán đấu giá và xác định giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản. Trong năm 2023, thành phố sẽ triển khai bán đấu giá từ 6 đến 10 cơ sở nhà, đất, dự kiến thu trên 400 tỷ đồng.

     Xác định công tác quản lý vận tải trên địa bàn hết sức khó khăn, phức tạp, số doanh nghiệp, hộ kinh doanh vận tải lớn; còn tình trạng thất thu ở khu vực vận tải, ngày 26/9/2023, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2915  thành lập Ban chỉ đạo chuyên đề "Nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với lĩnh vực hoạt động giao thông vận tải bộ trong nước" trên địa bản thành phố Hải Phòng.  Do có nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đang nợ thuế bảo vệ môi trường với số nợ thuế lớn, lãnh đạo UBND thành phố đã làm việc trực tiếp với 6 doanh nghiệp có số nợ lớn; đồng thời nhiều lần có văn bản đôn đốc các doanh nghiệp nộp thuế và chỉ đạo Cục Thuế thành phố triển khai các biện pháp cưỡng chế thuế theo quy định đối với các đơn vị không phối hợp.

     Theo Cục Thuế Hải Phòng, cùng với thanh tra, kiểm tra của ngành thuế, 9 tháng qua, số tiền thuế thu được qua các biện pháp chống thất thu, thất thoát đạt  khoảng 2400 tỷ đồng.

                                                                                      Không bỏ sót, lọt nguồn thu

          Với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nội địa năm 2023, BCĐ chống thất thu ngân sách thành phố chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất cụ thể, thủ tục đấu giá đất đối với các cơ sở nhà, đất, các dự án của thành phố và quận huyện; tập trung các dự án trọng điểm có số thu lớn.

 Đồng thời,  tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khối cảng biển, các doanh nghiệp nhà nước lớn, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. tạo nguồn thu, đóng góp cho ngân sách nhà nước. BCĐ cũng yêu cầu thu hồi, hủy bỏ các dự án mà nhà đầu tư không chấp hành đúng quy định của pháp luật về nghĩa vụ tài chính, tiến độ thực hiện. 

Bên canh đó, tăng cường đôn đốc các doanh nghiệp có phần vốn góp của thành phố tổ chức đại hội cổ đông và khẩn trương chia cổ tức, thu nộp vào ngân sách thành  phố, tập trung thoái vốn nhà nước...  Cùng với đó, rà soát, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Nhà nước; đôn đốc thu nộp kịp thời các khoản kiến nghị tăng thu và các khoản xử phạt của cơ quan thuế vào ngân sách nhà nước.

Thành phố sẽ thực hiện các biện pháp quyết liệt để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất từ Khu đô thị Our City

BCĐ yêu cầu Cục Thuế có những biện pháp quyết liệt để thu hồi các khoản nợ thuế của các doanh nghiệp. Trường hợp người nộp thuế không phối hợp thực hiện, triển khai các biện pháp cưỡng chế thuế theo quy định.  Đồng thời, tăng cường quản lý khu vực hộ kinh doanh nhất là các hộ kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh nhà hàng ăn uống, dịch vụ lưu trú, dịch vụ vận tải trên địa bàn; quản lý chặt chẽ công tác thu nộp các khoản thu vào ngân sách nhà nước.

          Để tăng nguồn thu, BCĐ cũng đang tập trung nghiên cứu xây dựng đề án các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của thành phố theo Nghị quyết số 35/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng.

    Tại cuộc làm việc của Thường trực Thành ủy với BCĐ chống thất thu ngân sách thành phố và Cục Thuế Hải Phòng, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy chỉ đạo: tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo và các Tổ công tác chống thất thu ngân sách; có kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên; thường xuyên đánh giá tình hình thu, xử lý kịp thời những vướng mắc và đề ra giải pháp tiếp tục thực hiện.

Cùng với đó, tăng cường khai thác các nguồn thu, tạo lập nguồn thu mới, nhất là nguồn thu lớn có tính chất bền vững; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất, thực hiện thủ tục đầu tư các dự án; chỉ đạo rà soát danh sách các đơn vị sử dụng đất chưa hiệu quả, đất ven sông, đất bãi bồi, nợ đọng thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất kéo dài để xem xét thu hồi đất, thu hồi dự án, truy thu thuế theo quy định.

           Đồng chí Bí thư Thành uỷ lưu ý cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, cải cách thủ tục hành chính thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh; khuyến khích, tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững; thu hút các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, giữ vai trò dẫn dắt, có sức lan tỏa và đóng góp lớn cho ngân sách về đầu tư sản xuất, kinh doanh, thành lập doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

   Đối với công tác phòng chống tội phạm về thuế, đồng chí Bí thư Thành uỷ đề nghị Đảng ủy Công an thành phố chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, các hành vi cấu kết, tiếp tay cho các tội phạm về thuế; khẩn trương xử lý một số kiến nghị của Cục Thuế về tin báo tội phạm vi phạm pháp luật về thuế; công khai trên các kênh thông tin đại chúng danh sách tổ chức, cá nhân có hành vi gian lận, trốn thuế./.

                                                                                                                                         Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông