Sở Thông tin và Truyền thông: Điểm sáng về Cải cách hành chính

10:05 22/08/2020

Với bước nhảy liên tiếp 3 bậc, năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã vươn lên vị trí thứ 3 trong khối các sở, ngành về Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) và trở thành điểm sáng trong công tác CCHC trên địa bàn thành phố. Điều đó đã khẳng định sự cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Sở Thông tin và Truyền thông thời gian qua trong điều kiện, hoàn cảnh còn nhiều khó khăn…

Cán bộ, công chức tại bộ phận “Một cửa” của Sở TTTT phục vụ nhiệt tình trong việc hướng dẫn TTHC

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Vũ Đại Thắng cho biết: Công tác CCHC luôn được lãnh đạo Sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, là một trong những nội dung quan trọng trong các kế hoạch, chương trình công tác của Đảng bộ và cơ quan Sở.

Sở đã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình CCHC của thành phố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành cơ quan và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Công tác quản lý điều hành của Sở sát thực; có sự phân công trách nhiệm cụ thể trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC cho từng phòng, đơn vị trực thuộc và cá nhân, không để xảy ra sự chồng chéo hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ phận.

Đi đôi với việc triển khai thực hiện kế hoạch CCHC, Sở đã coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch, kịp thời phát hiện, chỉ đạo, xử lý khắc phục những hạn chế, khuyết điếm trong quá trình thực hiện, đảm bảo các nhiệm vụ đều được hoàn thành với chất lượng cao.

 Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), năm 2019 việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” đúng quy định; không có tình trạng trả lại hồ sơ cho công dân với tổng số hồ sơ tiếp nhận là 1.429 hồ sơ.

Trong đó, giải quyết đúng hạn và trước hạn là 1264 hồ sơ; mới tiếp nhận và đang chờ giải quyết trong thời gian quy định là 165 hồ sơ. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở tiếp nhận 322 hồ sơ và giải quyết đúng hạn và trước hạn là 317 hồ sơ.

100% dịch vụ công thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở được đưa lên Cổng thông tin điện tử bao gồm: 37 dịch vụ công, trong đó số dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 2 là 8 dịch vụ (chiếm 21,62%), mức độ 3 là 29 dịch vụ (chiếm 78,38%).

Sở niêm yết công khai đầy đủ lịch tiếp dân, địa chỉ tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy định.

Để đạt được những bước tiến trong CCHC, đạt mục tiêu hiện đại hóa hành chính thì một trong những giải pháp trọng yếu là Sở TTTT luôn quan tâm thực hiện ứng dụng CNTT vào các hoạt động.

Từ ngày 1-1-2019 Sở TTTT đã gửi và nhận văn bản qua Trục liên thông văn bản điện tử 4 cấp chính quyền của thành phố, 100% cán bộ công chức đều đã sử dụng thành thạo, 100% văn bản đi và đến được lưu chuyển trên môi trường mạng (trừ các văn bản mật).

Lãnh đạo Sở giao việc và điều hành qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành của Sở. Bên cạnh đó, đã đưa vào khai thác, sư dụng phần mềm tra cứu chi tiết văn bản quy phạm pháp luật của Thanh tra Sở. 

Hầu hết các loại văn bản đều được số hóa và thông báo bằng hình thức văn bản điện tử đến cán bộ công chức của Sở.

Cổng thông tin điện tử của Sở kịp thời công khai, đăng tải các thông tin theo quy định tại Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định 43/2011/NĐ-CP. Ngoài ra, Sở sử dụng các phần mềm chuyên ngành và phần mềm khác phục vụ công tác quản lý, bao gồm: phần mềm quản lý thanh tra, khiếu nại, tố cáo; phần mềm quản lý trạm phát sóng thông tin di động; quản lý báo chí.

 Đáng chú ý, thời gian qua, việc áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống ISO của Sở TTTT đã góp phần cải tiến phuơng pháp làm việc, tạo điều kiện cho tùng phòng, đơn vị và cán bộ, công chức giải quyết công việc thông suốt, kịp thời, hiệu quả; hạn chế tác động tiêu cực trong thực thi công vụ. 

Sở đã xây dựng quy trình ISO toàn bộ các TTHC đáp ứng các quy định của Hệ thống quản lý chất luợng TCVN ISO 9001: 2015, giúp cho tổ chức, công dân kiểm tra, giám sát việc thực hiện trên thực tế các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là với các quy định về thời gian xử lý hồ sơ, về phí, lệ phí rõ ràng, minh bạch.

Phó Giám đốc Sở TTTT Vũ Đại Thắng cho biết thêm: Để tiếp tục đạt được những kết quả trong công tác CCHC, thời gian tiếp theo, Sở TTTT thực hiện rà soát các TTHC trên các lĩnh vực quản lý của Sở nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân đến giao dịch, nâng cao lòng tin của nhân dân đối với Sở trong giải quyết công việc góp phần tích cực phòng, chống quan liêu, tham nhũng.

Cùng với đó, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, trình độ công tác, tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức tiến tới xây dựng đội ngũ cán bộ công chức “công tâm, thạo việc” có đầy đủ phẩm chất đạo đức và có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tốt trong thực thi công vụ. Thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho UBND thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, góp phần đẩy mạnh CCHC.

Xuân Hạ

 

 

 

 

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông