Tháng 11-2021, Hải quan Hải Phòng thu ngân sách tăng 21,55% so với cùng kỳ

14:50 30/12/2021

Với quan điểm kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, thách thức, phát huy sáng tạo cùng với mục tiêu vừa bảo đảm triển khai quyết liệt các biện pháp chống dịch Covid-19, vừa tích cực hỗ trợ khơi thông hoạt động xuất nhập khẩu, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, số thu ngân sách trong tháng 11 – 2021 của Cục Hải quan Hải Phòng đạt 60.830 tỷ đồng, tăng 21,55% so với cùng kỳ.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 25,6% so với cùng kỳ năm 2020 (ảnh minh họa)

Theo thống kê từ Cục Hải quan thành phố, tính đến hết tháng 11-2021, Cục Hải quan thu được 60.830 tỷ đồng, đạt 108,6% vượt so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (56.000 tỷ), đạt 100,5% vượt so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao (57.900 tỷ); tăng 21,55% so với cùng kỳ năm 2020.

Riêng khu vực Hải Phòng thu được 53.000 tỷ đồng, đạt 107,1% vượt so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (49.500 tỷ), đạt 101% vượt so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao (50.800 tỷ), đạt 100% chỉ tiêu Ủy ban nhân dân giao (53.000 tỷ); tăng 21,12% so với cùng kỳ năm 2020.

Chi cục Hải quan Thái Bình thu được hơn 1.806 tỷ đồng, đạt 164,21% vượt chỉ tiêu Bộ Tài chính giao; Chi cục Hải quan Hải Dương thu được hơn 2.164 tỷ đồng, đạt 123,23% vượt chỉ tiêu Bộ Tài chính giao; Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công thu được hơn 7.929 tỷ đồng, đạt 107,16% vượt chỉ tiêu được giao; Chi cục Hải quan Khu vực 1 có số thu lớn nhất với hơn 19.601 tỷ đồng, đạt 111,37 % vượt chỉ tiêu được giao. Ngoài ra, các Chi cục khác trực thuộc Cục Hải quan như Chi cục Hải quan Khu vực 2, Đình Vũ, Chi cục Hải quan Thái Bình đều có số thu ngân sách vượt chỉ tiêu Bộ Tài chính giao.

Nổi bật trong tháng 11-2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt khoảng 10.000,49 triệu USD, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó: kim ngạch xuất khẩu đạt  5.039,84 triệu USD, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm 2020; kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 43,92 triệu USD, tăng 84,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Kim ngạch nhập khẩu đạt 4.960,65 triệu USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2020; kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 1.923,23 triệu USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Xét theo từng mặt hàng cụ thể: kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng ô tô, linh kiện phụ tùng ô tô, xe máy,  xăng dầu, bia rượu, sắt thép, mỹ phẩm, máy móc thiết bị tăng so với cùng kỳ năm 2020 (mặt hàng ô tô đạt 118,44 triệu USD tăng 10,8%; mặt hàng linh kiện phụ tùng ô tô đạt 91,22 triệu USD tăng 88,6%; mặt hàng xe máy đạt 0,41 triệu USD tăng 1,4%; mặt hàng xăng dầu đạt 73,77 triệu USD tăng 90,4%; mặt hàng bia rượu đạt 1,56 triệu USD tăng 29,6%; mặt hàng sắt thép đạt 274,40 triệu USD tăng 74,1%; mặt hàng mỹ phẩm đạt 1,36 triệu USD tăng 419,3%; mặt hàng máy móc thiết bị đạt 1.809,80 triệu USD tăng 11,3%).

Kim ngạch nhập khẩu có thuế các mặt hàng ô tô, linh kiện phụ tùng ô tô, xe máy,  xăng dầu, bia rượu, sắt thép, mỹ phẩm, máy móc thiết bị cũng đều tăng so với cùng kỳ năm 2020 (mặt hàng ô tô đạt 118,44 triệu USD tăng 16,7%; mặt hàng mặt hàng linh kiện phụ tùng ô tô đạt 47,55 triệu USD tăng 68,8%; mặt hàng xe máy đạt  0,41 triệu USD tăng 1,4%; mặt hàng xăng dầu đạt 72,40 triệu USD tăng 93,3%; mặt hàng mặt hàng bia rượu đạt 1,52 triệu USD tăng 29,8%; mặt hàng sắt thép đạt 229,12 triệu USD tăng 84,4%; mặt hàng mỹ phẩm đạt 1,35 triệu USD tăng 418,9%; mặt hàng máy móc thiết bị đạt 389,76 triệu USD tăng 10,3%).

Có được kết quả đáng ghi nhận trên là do Cục Hải quan Hải Phòng đã tập trung, tăng cường công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu nghiệp vụ, đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Bên cạnh đó, với việc xác định nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, Cục Hải quan Hải Phòng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chống thất thu ngân sách Nhà nước; nâng cao năng lực kiểm tra, kiểm soát hải quan; triển khai quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, các giải pháp chống gian lận thương mại, chống thất thu...từ đó mang lại số thu ngân sách Nhà nước cao nhất.

LIÊM ĐOÀN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông