Thành đoàn Hải Phòng chú trọng nâng cao công tác giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi

19:20 04/01/2024

Năm 2023, các cấp bộ đoàn thành phố chú trọng nghiên cứu và tổ chức nhiều đợt hoạt động nhằm tuyên truyền, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Đoàn, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý thức chấp hành chính sách pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Theo đóBan Thường vụ Thành đoàn tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thành đoàn đã tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; triển khai Cuộc thi “Hải Phòng làm theo lời Bác” thu hút gần 2000 đoàn viên, thanh niên hưởng ứng, tham gia. 

Các cấp bộ đoàn tổ chức học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, triển khai mô hình “Nhật ký điện tử thanh niên làm theo lời Bác” và duy trì sinh hoạt chính trị trong Đoàn. Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên din ra thành công.   

Huyđoàn Cát Hi tuyên truyLuật An ninh mạng đếđoàn viên, thanh niên trêđịa bàn

Công tác giáo dục truyền thống cách mạng được các cp bộ Đoàtriển khai thường xuyên thông qua nhiều hình thức sáng tạo của tuổi trẻ, gắn với dịp kỷ niệm các ngày lễ của đất nước, thành phố và địa phương.

Tiêu biểu, các cấp bộ đoàn thực hiện số hóa địa chỉ đỏ, khu di tích; thực hiện mô hình “Không gian thực tế ảo tại địa chỉ đỏ, di tích lịch sử”; tham gia cuộc thi "Tìm hiểu truyền thống văn hoá, lịch sử thành phố Hải Phòng"; tham gia cuộc thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử yêu nước của dân tộc Việt Nam mang tên "Việt Nam trong tôi là" do Trung ương đoàn tổ chức; tổ chức các chuyên đề tìm hiểu về truyền thống quê hương trong khối trường Tiểu học; triển khai cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”...

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi được chú trng. Thành đoàn Hi Phòng tiếp tc duy trì chuyên mục “Thanh niên Hải Phòng với những hành động đẹp” trên Chuyên đề An ninh Hải Phòng số ra hằng ngày; chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên website và facebook của Thành đoàn, các cơ sở. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được các cp bộ Đoàthực hiện thường xuyên, trong đó tập trung tuyên truyền các chính sách, pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên. 

Như Loan 

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông