Thanh tra CATP tổ chức 45 lượt tiếp công dân

11:13 19/12/2021

Trong quý 4 năm 2021, Thanh tra CATP tiếp nhận 529 đơn, đã phân loại chuyển các cơ quan chức năng ngoài ngành Công an xử lý 159 đơn theo thẩm quyền và chuyển Công an các đơn vị, địa phương giải quyết 370 đơn thuộc thẩm quyền. Đơn vị tích cực hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị giải quyết 290 đơn các loại, đang tiếp tục giải quyết 80 đơn.

Thanh tra CATP giúp Giám đốc CATP tổ chức 45 lượt tiếp công dân với 51 lượt người, tiếp nhận 18 đơn báo cáo Giám đốc CATP giải quyết theo thẩm quyền; hướng dẫn 27 lượt người có phản ánh, kiến nghị đến đúng các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đồng thời tiếp nhận 5 tin phản ánh liên quan đến tiêu cực, tham nhũng qua đường dây nóng của CATP. Qua đó đã giải quyết 4/5 tin (3 tin không có căn cứ giải quyết, 1 tin sai, 1 tin đang xác minh làm rõ)…

NGUYỄN VĂN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông