Thông báo treo cờ Tổ quốc

19:17 17/08/2022

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022); Sở Văn hóa và Thể thao thông báo treo cờ Tổ quốc như sau:

- Tại trụ sở, nơi làm việc các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường họ, tụ điểm văn hóa - thể thao, trung tâm thương mại, doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ, du lịch, nơi công cộng và các hộ gia đình... trên địa bàn thành phố treo cờ Tổ quốc từ ngày 18-8-2022 đến hết ngày 3-9-2022.

- Thực hiện việc treo cờ Tổ quốc theo đúng Hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL ngày 2-1-2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch về việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo triển khai, đôn đốc, kiểm tra, rà soát việc treo cờ Tổ quốc trên địa bàn thuộc quyền quản lý; bổ sung, thay thế trong trường hợp cần thiết.

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông