Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “2 quản, 3 giữ”

20:26 04/03/2019

Công an thành phố đã triển khai thực hiện có hiệu quả trong việc nhân rộng phong trào thi đua “2 quản, 3 giữ” và mô hình “Câu lạc bộ nghiệp vụ” trong toàn lực lượng.

Theo đó, nhiều đơn vị đã thực hiện tốt việc quản lý cán bộ; quản lý phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị nghiệp vụ, tài sản; giữ vững phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc, Giữ gìn phong cách ứng xử có văn hóa, lễ tiết tác phong trong công tác và giải quyết công việc được giao; giữ gìn cảnh quan, môi trường đơn vị xanh - sạch - đẹp.

Từ đây, một số đơn vị sáng tạo trong chỉ đạo, triển khai thực hiện Cuộc vận động, phát động chương trình, khẩu hiệu, chủ đề thi đua sát thực với đơn vị, như: Phòng PX05: “Chủ động, công tâm, kỷ cương, hiệu quả”; Phòng PA09 “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; tận tụy vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”; Phòng PV06: “Phong trào thi đua Ba tốt: Đạo đức tốt, nghiệp vụ tốt, khoa học tốt”; Phòng PC06: “Đoàn kết chặt, trách nhiệm cao, kỷ luật nghiêm, hiệu quả tốt”; Công an quận Đồ Sơn “Kỷ cương, chủ động, thân thiện, vì nhân dân phục vụ”; Công an quận Ngô Quyền “Đảng viên, CBCS Công an quận Ngô Quyền đoàn kết, trách nhiệm, gần dân, chuyên cần, hiệu quả”; Công an huyện Thủy Nguyên “Nâng cao đoàn kết, siết chặt kỷ cương, lãnh đạo chỉ huy gương mẫu, xây dựng lực lượng Công an huyện vừa hồng vừa chuyên”…

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông