Tiếp tục rà soát, chấn chỉnh cải cách hành chính

  14:47 21/11/2023

  - Công tác cải cách hành chính, đặc biệt giảm thiểu thủ tục, nâng cao hiệu quả kiểm soát thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, tiết kiệm thời gian, chi phí, đi lại, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp luôn là ưu tiên hàng đầu của của các cấp, các ngành, cơ quan,đơn vị, địa phương ở Hải Phòng. Cũng vì vậy mà trong nhiều năm gần đây, Hải Phòng luôn đứng trong top đầu cả nước về cải cách hành chính, về chỉ số năng lực cạnh tranh, trở thành địa chỉ uy tín, hấp dẫn các nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc rà soát thủ tục, cải cách tác phong, lề lối làm việc của một số cán bộ công chức, viên chức vẫn còn là vấn đề đáng lưu tâm. Vì vậy mới đây, Chủ tịch UBND thành phố đã có chỉ đạo chấn chỉnh công tác này, trong đó kiên quyết xử lý những tồn tại, bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

  - Chỉ đạo của UBND thành phố tập trung vào rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính, quy định không cần thiết làm phát sinh chí phí tuân thủ, nhất là của người dân, doanh nghiệp tại các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là pháp luật chuyên ngành. Cần tập trung nâng cao năng lực thực thi công vụ các cấp, tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc trong giải quyết thủ tục hành chính để giảm tầng nấc trung gian, chấm dứt tình trạng kéo dài thời gian giải quyết qua nhiều cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, chú trọng theo dõi sát, kịp thời nắm bắt và xử lý dứt điển những vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, không để tình trạng kéo dài, đùn đẩy trách nhiệm gây tốn kém chi phí, thời gian thực hiện thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp…

  - Muốn làm được như vậy, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố cần thực hiện nghiêm việc công bố, công khai, minh bạch đẩy đủ thủ tục hành chính theo quy định, 100% hồ sơ thủ tục hành chính của Sở, ban, ngành, quận, huyện, xã, phường, thị trấn và các đơn vị phải được tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và phải liên thông đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện, tạo chuyển biến thực chất và hiệu quả trong cải cách hành chính, vì sự  phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội thành phố.

  NAM HẢI

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông