Tổ chức kết nạp Đảng 95 quần chúng ưu tú

08:20 06/01/2020

Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị khối Cảnh sát nhân dân - CATP đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của Đảng trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Thông qua việc xây dựng nghị quyết công tác hàng tuần, tháng, từng đơn vị trong khối đã đổi mới biện pháp, phương pháp lãnh đạo; chú trọng đổi mới nội dung, chất lượng sinh hoạt Chi bộ, coi trọng công tác kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ Đảng; tích cực động viên cán bộ đảng viên phát huy tính tiền phong gương mẫu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, chấp hành quy định của Bộ Chính trị, Bộ Công an về những điều đảng viên, CBCS Công an không được làm…

Các Đảng bộ cơ sở có Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy đã duy trì việc kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Các đơn vị thường xuyên chú trọng việc củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng và làm tốt công tác phát triển đảng viên. Năm 2019, các Đảng bộ, Chi bộ trong khối đã tổ chức kết nạp đảng cho 95 quần chúng ưu tú, hoàn thiện hồ sơ đề nghị chuyển đảng chính thức cho 61 đảng viên dự bị.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông