Truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam

15:37 06/05/2022

Trải qua quá trình đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, hy sinh, lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) vừa chiến đấu, xây dựng và từng bước trưởng thành về mọi mặt, lập nên những chiến công hiển hách rất đỗi tự hào. Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta đã ghi nhận những công lao, đóng góp to lớn và khẳng định truyền thống quý báu, tốt đẹp của lực lượng CSND, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam.
Công an Hải Phòng “Vì nước, vì dân, quên thân phục vụ”

Một là: Lực lượng CSND tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân; phấn đấu, hy sinh vì độc lâp, tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, vì ANTQ.

Ngay từ khi mới ra đời, lực lượng CSND đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước từ chiến khu về Hà Nội và cuộc mít tinh lịch sử ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Bảo vệ chính quyền cách mạng mới được thành lập, cùng toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, bảo vệ hậu phương lớn miền Bắc và chi viện cho An ninh miền Nam. Qua đó, có đóng góp quan trọng cùng toàn Đảng, toàn quân và dân ta làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975 cũng như gặt hái được những thành tựu lớn trong công cuộc đổi mới đất nước.

Trên chặng đường cách mạng vẻ vang đầy gian khổ, hy sinh, lực lượng CSND luôn nêu cao ngọn cờ tiên phong trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn TTATXH, giữ vững bản chất giai cấp công nhân; lấy lý tưởng, mục tiêu cách mạng của Đảng làm mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của lực lượng.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng cũng đều thể hiện rõ lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đồng thời, nêu cao tinh thần xả thân vì độc lập, tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Hình ảnh những cán bộ, chiến sỹ CSND dũng cảm, quên mình vượt qua mưa bom, bão đạn của quân thù để bảo vệ an toàn cho tính mạng, tài sản của Nhà nước, Nhân dân là minh chứng sắc nét về lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Các đồng chí Thiếu tướng Vũ Thanh Chương – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP; Đại tá Lê Nguyên Trường – Phó Giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – CATP, biểu dương CBCS Phòng CSĐT. TP về ma tuý lập công suất sắc

Hai là: Lực lượng CSND cống hiến, tận tụy vì Nhân dân phục vụ, dựa vào Nhân dân để công tác và chiến đấu thắng lợi.

Là LLVT cách mạng từ nhân dân mà ra, lực lượng CSND luôn ý thức sâu sắc vị trí, trách nhiệm của mình. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đội ngũ CBCS toàn lực lượng luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công an của ta là CAND, vì nhân dân mà phục vụ, dựa vào dân mà làm việc”.

Đây cũng chính là tư tưởng, quan điểm, đường lối cơ bản của Đảng ta. Bất luận trong hoàn cảnh nào, lực lượng CSND cũng thấm nhuần để xây dựng, phấn đấu, xứng đáng là LLVT cách mạng trung thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Xác định rõ nhiệm vụ là “phục vụ nhân dân”, dù khó khăn gian khổ, kể cả hy sinh tính mạng, CSND vẫn một lòng một dạ “vì nhân dân phục vụ”, “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống của mình”. Nhiều tấm gương CBCS chiến đấu dũng cảm bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân đã để lại trong lòng nhân dân niềm tin yêu mến phục.

Và thực tiễn cũng chứng minh, những thành công của lực lượng CSND đều có sự đóng góp trực tiếp hoặc gián tiếp của nhân dân. Từ các phong trào “3 không”, “3 phòng”, “bảo vệ trị an”, “bảo mật phòng gian” trước kia đến các phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, “Toàn dân phòng, chống tội phạm” ngày nay đã cho thấy vai trò, đóng góp quan trọng của quần chúng nhân dân góp phần vào thắng lợi chung của lực lượng CAND và của lực lượng CSND nói riêng qua các thời kỳ cách mạng.

Đại tá Bùi Trung Thành biểu dương CBCS Trại Tạm giam CATP lập công xuất sắc

Ba là: Lực lượng CSND có bản lĩnh chính trị vững vàng, mưu trí, dũng cảm, sắc bén về nghiệp vụ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATXH.

Trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ, giữ gìn TTATXH, lực lượng CSND hoạt động trong môi trường xã hội phức tạp, thường xuyên phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, nguy hiểm, đương đầu với kẻ thù thâm độc, tội phạm tinh vi, xảo quyệt. Trong cuộc chiến đấu đầy cam go, quyết liệt, vô cùng phức tạp ấy, lực lượng CSND đã khắc phục mọi khó khăn, kiên quyết đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, giữ vững TTATXH, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Lực lượng luôn cho thấy sự nhạy bén, nắm chắc diễn biến tình hình tội phạm, coi trọng công tác nghiệp vụ, lấy phòng ngừa là cơ bản, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với tấn công, trấn áp tội phạm. Đồng thời, vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo chính sách “trấn áp kết hợp với khoan hồng, trừng trị kết hợp giáo dục, cải tạo”, tập trung giải quyết tội phạm từ nguyên nhân, điều kiện nảy sinh. Mặt khác lại chú trọng xây dựng, củng cố lực lượng tham gia phòng chống tội phạm sao cho phù hợp với mỗi giai đoạn lịch sử.

Bước vào giai đoạn đổi mới với không ít tác động tiêu cực từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, song cán bộ, chiến sỹ CSND luôn giữ vững lập trường tư tưởng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, mưu trí, dũng cảm, tận tụy trong công tác, sẵn sàng xả thân vì bình yên của đất nước, hạnh phúc của nhân dân. Trong cuộc chiến đấu tranh phòng chống tội phạm, đã có hàng nghìn đồng chí đã anh dung hy sinh hoặc bị thương, phơi nhiễm HIV trong khi làm nhiệm vụ. Những chiến công tiêu biểu của lực lượng trong thời kỳ đổi mới là những minh chứng hào hùng cho bản chất cách mạng của người chiến sĩ CSND.

IMG_09038.Đại tá Bùi Trung Thành Phó Giám đốc CATP khen thưởng đột xuất Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH lập công xuất sắc trong công tác vận động, thu hồi VK, VLN, CCHT

Bốn là: Lực lượng CSND đoàn kết, thống nhất, kỷ luật nghiêm minh, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng để thực hiện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Đoàn kết là sức mạnh, truyền thống quý báu của Đảng, dân tộc, nhân dân ta. Phát huy truyền thống đó, lực lượng CSND thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong toàn lực lượng dựa trên các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cấp, ngành, các lực lượng, đoàn thể, tổ chức quần chúng để thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, bài trừ TNXH; quản lý, giáo dục các đối tượng lầm lỗi tại cơ sở giam giữ, giáo dục, giáo dưỡng và địa bàn dân cư, bảo đảm TTATGT, TTCC, phòng chống cháy nổ, khắc phục hậu quả thiên tai, giữ gìn TTATXH.

Toàn lực lượng đã phát huy cao độ sức mạnh của tinh thần đoàn kết, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, gương mẫu chấp hành nghiêm mọi đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, kỷ luật trong công tác, chiến đấu. Cuộc vận động: “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, được lực lượng triển khai nghiêm túc, hiệu quả với quyết tâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã tin tưởng giao phó.

Năm là: Lực lượng CSND không ngừng học tập nâng cao trình độ, chủ động đổi mới sáng tạo, ứng dụng thành tựu KHKT, công nghệ phục vụ công tác, chiến đấu.

Không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, tiếp thu cái mới, cầu thị tiến bộ là bản chất truyền thống của CAND nói chung, lực lượng CSND nói riêng. Hơn 75 năm qua, dù trong thời chiến hay thời bình, lúc thuận lợi hay khó khăn, các thế hệ CSND luôn chủ động tận dụng mọi thời gian, điều kiện để học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, văn hóa, pháp luật, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học. Kết hợp học tập tại trường, học trong sách vở với học trong thực tiễn công tác, chiến đấu và học từ nhân dân. Từ đó vận dụng linh hoạt, hiệu quả các thành tựu KHCN tiên tiến phục vụ đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Xây dựng lực lượng chuyên trách, chuyên sâu, tinh nhuệ, giỏi nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, ý thức kỷ luật nghiêm. Đồng thời chú trọng xây dựng lực lượng bán chuyên trách, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” rộng khắp, tạo thế trận an ninh nhân dân liên hoàn, vững chắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đội ngũ CBCS toàn lực lượng đã không ngừng nghiên cứu, ứng dụng KHKT nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác. Nổi bật phải kể đến vai trò, cống hiến, đóng góp của lực lượng trong quá trình nỗ lực xây dựng thành công hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp, quản lý CCCD; mở rộng kết nối dữ liệu với các ngành đã góp phần mở ra thời kỳ mới đẩy mạnh ứng dụng KHCN, chuyển đổi trạng thái các mặt công tác của lực lượng Công an từ thủ công sang hiện đại.

CAQ Kiến An hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp điện tử

Sáu là: Lực lượng CSND hợp tác quốc tế sâu rộng, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế; chủ động đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, lực lượng CSND đã xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế với Cảnh sát các nước XHCN; thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả đối với Cách mạng Lào, Campuchia trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước.

Ngày nay, lực lượng CAND nói chung và CSND nói riêng đã và đang thực hiện tốt đường lối đối ngoại rộng mở của Đảng, Nhà nước ta, tiếp tục xây dựng, củng cố, phát triển quan hệ hợp tác với lực lượng Cảnh sát các nước trên thế giới nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hợp tác đào tạo nghiệp vụ. Qua đó, nhằm góp phần xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc vì mục tiêu hòa bình, ổn định, phát triển và tiến bộ xã hội.

Trong những năm qua, lực lượng CSND đã đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm, thông qua hợp tác song phương, đa phương, qua kênh Interpol, Aseanapol. Cảnh sát Việt Nam đã trao đổi, phối hợp với các đối tác xử lý hành ngàn lượt thông tin về đối tượng truy nã quốc tế, tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, ma túy. Đồng thời, góp phần điều tra, khám phá nhiều chuyên án lớn, bắt giữ, dẫn giải hàng trăm đối tượng bỏ trốn từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại.

Để tăng cường cơ sở pháp lý quốc tế về phòng, chống tội phạm, lực lượng đã tham mưu với Nhà nước, Chính phủ ký kết, tham gia các công ước, nghị định thư, hiệp định tương trợ tư pháp, dẫn độ và nhiều thỏa thuận song phương về phòng, chống tội phạm. Đặc biệt, gần đây lực lượng đã đẩy mạnh nhiều hình thức hợp tác đào tạo, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ phương tiện với tổ chức Cảnh sát các nước. Tập trung giải quyết những vấn đề tội phạm có yếu tố nước ngoài như: tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, rửa tiền, xâm phạm sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ, công nghệ cao…

Những phần thưởng cao quý…

Trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSND vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quy như: Huân chương Sao vàng (ngày 30-9-2003. Đây là phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước, là niềm vinh dự, tự hào của các thế hệ Cảnh sát Việt Nam, khẳng định công lao, thành tích, sự trưởng thành lớn mạnh và là nguồn động viên khích lệ mạnh mẽ đối với CBCS toàn lực lượng), 12 Huân chương Hồ Chí Minh; 209 tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân”; hàng vạn lượt tập thể, cá nhân được tặng Huân, Huy chương các loại và Bằng khen Chính phủ.

Và nhân kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND (20-7-1962 * 20-7-1992), Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công đã tặng lực lượng CSND bức trướng mang dòng chữ: “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước vì dân, quên thân phục vụ”.

Khánh Chi

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông