Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng thành phố với CLB Lý luận trẻ

10:05 09/12/2021

CLB Lý luận trẻ là diễn đàn, sân chơi giúp ĐVTN được bày tỏ suy nghĩ, nhận xét của cá nhân mình đối với những vấn đề giới trẻ quan tâm hiện nay, nhất là các vấn đề nóng được quan tâm trên mạng xã hội, các sự kiện chính trị – xã hội trong nước, quốc tế nổi bật, các luồng tư tưởng khác nhau với những góc nhìn mới mẻ, các vấn đề cần đặt ra đối với tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong giai đoạn hiện nay.
Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng thành phố chúc mừng sinh nhật các thành viên thuộc CLB Lý luận trẻ

Từ đó, các bạn trẻ lại cùng nhau trao đổi, thảo luận, phân tích, đi đến nhận diện đúng - sai để có cái nhìn rõ nét, chân thực, xác đáng nhất về các vấn đề quan tâm. Thời gian qua, hoạt động của CLB luôn gắn với công tác thanh vận, cung cấp kịp thời những thông tin chính thống để tạo cơ sở lý luận cho đội ngũ cán bộ Đoàn, ĐVTN.

Theo đó, CLB Lý luận trẻ của Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng thành phố từ khi thành lập đến nay đã và đang làm tốt những nhiệm vụ được giao.

CLB luôn khuyến khích các bạn trẻ tích cực phát huy trí tuệ, năng lực công tác, vận động và định hướng ĐVTN tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội.

Qua đó, góp phần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, tích cực tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tốt, hành động đẹp trong xã hội; đồng thời tham góp nhiều giải pháp hiệu quả, thiết thực vào công tác nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ trẻ.

Đáng chú ý, vừa qua, sau khi tiến hành tổng kết các kế hoạch, hoạt động được đề ra trong tháng, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng thành phố còn tổ chức sinh nhật cho các thành viên thuộc CLB Lý luận trẻ có ngày sinh trong tháng.

Những hoạt động tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa sâu sắc, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa những người đồng chí, đồng đội…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông