Tuổi trẻ Công an thành phố: Sáng tạo trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên

17:28 24/02/2021

Năm qua, triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, các cấp bộ Đoàn trong CATP đã tích cực đẩy mạnh thi đua trên tất cả các mặt công tác, chiến đấu, lao động, học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chủ động nghiên cứu, đăng ký các công trình thanh niên ứng dụng KHKT trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn.
Những gương mặt tiêu biểu của tuổi trẻ CATP tham gia Ngày hội “Tuổi trẻ sáng tạo mừng Đảng quang vinh”

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên đáp ứng tốt yêu cầu trong tình hình mới đặt ra. Trong năm, Đoàn Thanh niên CATP đã tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Đoàn nghiên cứu đăng ký mới, kết hợp củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên quản lý trên lĩnh vực ứng dụng KHCN hoặc các mô hình mới, sáng tạo. Nhờ đó, năm 2020, tuổi trẻ CATP có 4 công trình được Thành đoàn công nhận là “Công trình thanh niên tiêu biểu cấp quận, huyện”, 2 công trình thanh niên, 2 mô hình hoạt động sáng tạo, 2 sản phẩm sáng tạo tiêu biểu được Thành đoàn tặng Bằng khen, biểu dương tại Ngày hội “Tuổi trẻ sáng tạo mừng Đảng quang vinh” năm 2020. Tiêu biểu có thể kể đến các công trình: “Ngôi nhà 19/8” và “Xung kích, sáng tạo, chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19” của Đoàn Thanh niên CATP; “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên” của Chi đoàn Phòng PX03; “Ca tuần tra thanh niên” của Đoàn cơ sở Phòng PK02. Hay công trình “Tuổi trẻ Công an Hải Phòng xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” của Đoàn Thanh niên CATP, “Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố” của Chi đoàn Phòng PA09;  mô hình: “Câu lạc bộ nghiệp vụ” của Đoàn thanh niên CATP; “Gắn phong trào Đoàn với hoạt động tình nguyện tại cộng đồng” của Đoàn cơ sở Phòng PV01…

Cùng với đó, mỗi cơ sở Đoàn trong lực lượng CATP đã đăng ký đảm nhận ít nhất một công trình, phần việc thanh niên quản lý; mỗi cán bộ, đoàn viên tham gia ít nhất một công trình, phần việc thanh niên. Tiêu biểu như công trình: “1000 đồng - Vì cộng đồng” của Chi đoàn Phòng PX04; “Phát hiện chất cháy chất nổ” của Chi đoàn Phòng PA06. Hay các phần việc: “Tra cứu nhân sự phục vụ Đại hội Đảng các cấp” của Chi đoàn Phòng PV06; “Thành lập tổ thanh niên xung kích phòng, chống dịch bệnh Covid-19"” của Đoàn cơ sở Phòng PC08...

Tất cả các công trình, phần việc đều phát huy hiệu quả thiết thực giúp tuổi trẻ Công an thành phố hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác đoàn, phong trào thanh niên cũng như nhiệm vụ chuyên môn đặt ra…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông