Tuổi trẻ Phòng Cảnh sát Cơ động – CATP: Đẩy mạnh phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”

14:25 17/12/2021

Thời gian qua, song song với việc làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, Đoàn Cơ sở Phòng Cảnh sát Cơ động – CATP đã chú trọng triển khai hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và truyền thống xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng Cảnh sát Cơ động nói riêng.
Tuổi trẻ Phòng Cảnh sát Cơ động tìm hiểu truyền thống xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng CAHP

Đáng chú ý, công tác giáo dục đạo đức, pháp luật, nếp sống được đơn vị triển khai bài bản, đã phát huy hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức kỷ luật, trách nhiệm cũng như nâng cao sức chiến đấu của lực lượng Cảnh sát Cơ động. Qua đó, nêu cao tinh thần cảnh giác trước sự lôi kéo, dụ dỗ của các thế lực thù địch cũng như các hành vi vi phạm pháp luật trong đoàn viên, cán bộ, chiến sỹ của đơn vị.

Trong năm 2021, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Cơ động còn chú trọng tăng cường vận động đoàn viên trong các Chi đoàn, Liên chi đoàn trực thuộc luôn chấp hành tốt Điều lệnh CAND, nêu cao tình thần, trách nhiệm cao trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn; kính trọng, lễ phép với nhân dân. Phong trào: “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” theo đó được tuổi trẻ đơn vị tích cực tham gia, hưởng ứng đã góp phần tích cực vào việc xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động “Chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông